29. mar 2021 Leder

Sammen står vi stærkere

– Skal vi lykkes, kræver det, at varmesektoren taler med én klar stemme over for politikere og myndigheder, og det er grunden til, at vi nu samler interesserne i én og samme brancheforening.
 
Ordene er fra vores formand, Jesper Frost Rasmussen, og er møntet på den oprustning, Dansk Fjernvarme har taget med at samle landets største varmeproducenter. En nyhed, I kan læse mere om her i magasinet.
 
Oprustningen styrker os over for politikere, myndigheder og offentligheden, ved at vi nu kan tale med én meget klar stemme.
 
Samtidig sikrer oprustningen også, at vi kompetencemæssigt kan varetage vores medlemmers samlede interesser – også på elmarkedet – hvor vi i langt højere grad går fra at være elproducenter til også at være store elforbrugere. Der får vi og vores medlemmer også brug for et tættere samarbejde med elsektoren, hvilket vi nu i højere grad er i stand til.
 
Oprustningen er resultatet af en beslutning på generalforsamlingen i 2017, hvor vi ændrede vedtægterne. Det gav os mulighed for at oprette endnu en valggruppe – Gruppe VI – for medlemmer med en varmeproduktion over 1000 TJ.
 
Den grønne omstilling er ikke bare en kæmpe samfundsopgave; det er også en stor udfordring for fjernvarmesektoren. Det har vi med oprustningen gjort nemmere for os selv, fordi beslutningstagerne nu får lettere ved at navigere blandt de forskellige interesser, når det alene er Dansk Fjernvarme, der repræsenterer fjernvarmesektoren.
 
Derfor er oprustningen med de største varmeproducenter i landet en sejr for alle medlemmer i Dansk Fjernvarme.