04. dec 2020 Leder

Cæsar er død, længe leve Cæsar

Der kommer ikke en økonomisk regulering med indtægtsrammer og benchmark. De to stemmeaftaler, der tidligere har dikteret, at fjernvarmeselskaberne skal druknes i bureaukrati og administration, har politikerne over en bred kam lagt kraftig afstand til. Det samme har ministeren, og i et brev har selve ministeriet meddelt, at myndighederne ikke har planer om at foreslå indtægtsrammer og benchmark, som ingen i fjernvarmen har ønsket sig. 

Dette er resultatet af års arbejde mod et system, der stadigt har presset på for at få indført netop den type regulering. Men hvordan kan det vare, at ministeren kan erklære indtægtsrammer og benchmark for dødt, samtidig med at hans ministerium erklærer: Lange leve indtægtsrammer? Indtægtsrammer og benchmark indgår således fortsat i 2 ud af de 3 modeller for ny økonomisk regulering, vi har set udkast til. Ja, du laste rigtigt: Det indgår stadig i myndighedernes arbejde. Hvorfor?

En del af forklaringen skal nok findes i, at myndighederne i processen med at forberede regeringens udspil har inddraget en række interessenter uden for sektoren, der ikke har direkte interesse i fjernvarmens regulering. Det gælder bl.a. brancheorganisationerne for elsektoren, dele af industrien og erhverv som revisorer mv., der netop har foreslået indtægtsrammer.

Det er højst besynderligt. Vi fortætter kampen for fornuft, og for at fjernvarmen fortsat har en regulering med reel mulighed for at indfri klimamålene, samtidig med at vi fortsat bliver mere effektive og konkurrencedygtige. En gang imellem har fornuften strenge kår – men vi insisterer alligevel på den.