21. jun 2019 Leder

Verdensmål skal være rettesnor for fjernvarmen

Vi har brug for en reel klimalov

Folketinget er sat for de kommende år, og i Dansk Fjernvarme ser vi nu frem til samarbejdet med såvel den kommende regering som det nye folketing. 

Som brancheorganisation for landets fjernvarmeværker har vi en række klare ønsker, der vil sikre, at fjernvarmen bliver det nødvendige omdrejningspunkt for den grønne omstilling af forsyningsområdet.

Det første, jeg vil fremhæve, er en klar forventning om, at der nu kommer en reel klimalov. Vi har brug for klare mål for udbygningen af vedvarende energi og den grønne omstilling. Det har ikke skortet på snak og ord. Nu er der brug for retning og handling fra politisk side.

Det andet ønske er, at politikerne får genskabt tilliden til den lokale beslutningskraft. Det har stor betydning for netop fjernvarmeområdet, hvor det langtfra er alle beslutninger, der bliver bedre af at blive truffet på et kontor i København.

Der er med andre ord behov for et reelt opgør med den centralisering og økonomiske nedregulering, der har været et vigtigt element i den nu tidligere regerings forsyningsstrategi. Det skal den nye regering have ændret på og gjort noget ved.

Det er to konkrete ønsker fra fjernvarmebranchen, der taler godt ind i den forventning, partierne har givet til danskerne under valgkampen. Nemlig at der kommer tempo på den grønne omstilling. Det vil fjernvarmeselskaberne gerne være med til at levere, men det forudsætter, at vi får rammerne til det, så de sidste kul bliver udfaset, og vi får omstillet naturgassen.

De første skridt på den vej bør være en reel klimalov og mere lokal beslutningskraft.