03. maj 2019 Leder

Verdensmål skal være rettesnor for fjernvarmen

FN’s 17 Verdensmål skal sikre en bæredygtig udvikling for vores klode, og det bidrager de danske fjernvarmeselskaber i høj grad til. Vi leverer varme og køling i by og på land. Vi leverer bæredygtig omstilling. Og vi leverer teknologiudvikling, skaber eksport, vækst og beskæftigelse. Men vi leverer meget mere end det.

Fjernvarmen er forudsætningen for, at vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme. Vi er forudsætningen for, at det store potentiale i geotermi kan indfries. Og så leverer vi det nødvendige bindeled mellem den vedvarende elproduktion – sol og vind – og opvarmning af huse, boliger og virksomheder.

Der investeres store summer i energilagring, men i fjernvarmen har vi allerede et veludviklet lager for den fluktuerende energiproduktion. Fjernvarmeselskaberne har kapaciteten til at gemme og opbevare energien fra vind og sol til vindstille dage med gråvejr. Det gør fjernvarmen til et helt centralt element i det fremtidige sammenhængende energisystem.

I fjernvarmesektoren falder det os naturligt at tage ansvar. Det gør vi hver eneste dag, når vi leverer bæredygtig varme og køling til vores kunder, sikrer sammenhængskraften lokalt, samarbejder med industrien og når vi skaber et sammenhængende energisystem. Men det kan kun lade sig gøre, hvis vi fortsat har en stærk kollektiv opvarmning.

Derfor skal vi sikre, at politikerne bliver opmærksomme på, at de valg de træffer også har konsekvenser for vores mulighed for at indfri FN’s verdensmål. Og vi skal sætte massivt ind på at få fortalt den gode historie om fjernvarmen. At vi kan levere den bedste, mest kosteffektive og grønne varme til både husstande og virksomheder.