18. mar 2019 Leder

Fjernvarmens elforbrug skal fremtidssikres

I løbet af de næste ti år bevæger fjernvarme­selskaberne sig fra alene at være fjernvarme og elproducenter til at blive nogle af landets største elforbrugere. Det medfører et kæmpeskift i den måde, fjernvarmeselskaberne agerer på, og ændrer vores ansvar i det samlede energisystem. 

Hvor kraftvarmeværkerne hidtil har sikret el­forsyningen ved at producere el, når der var brug for det, så bliver vi snart dem, der bruger strøm, når produktionen er størst. Ofte mange gange større end den mængde, vi som land tidligere selv kunne forbruge.

Det skal politikerne og elsektoren tage ansvar for, når rammerne for fremtidens elforsyningssikkerhed skal sættes, når tariffer for brug af elnettet fastlægges, og når der skal foretages nye investeringer i elnet. 

For der er ingen tvivl om, at der skal foretages massive investeringer i en udbygning af elnettet, hvis det skal kunne servicere elektrificeringen i fjernvarmesektoren. 

Når jeg lytter til myndighederne, er jeg ikke tryg ved, om de har overblik over opgaven. De mener, at der er plads i elnettet, men hvor meget ekstra elnet skal der til, når de aldrende centrale kraftvarmeværker udfases, og fjernvarmeselskaberne i eksempelvis hovedstadsområdet i stedet vil investere i eldrevne varmepumper og elkedler? Eller når man i Esbjerg, Aalborg og Odense udfaser kul for at bane vejen for en øget elektrificering? 

Der venter en kæmpe ekstra investering og dermed også en kæmpe ekstra regning forude. Det må vi kunne tale ærligt og åbent om. Det har fjernvarmekunderne krav på, før vi ruller eltoget hen over fjernvarmen.