01. dec 2018 Leder

Politikerne skal også omstille sig

Fjernvarmeselskaberne har gennem lang tid hørt den samme sang fra politikerne på Christiansborg: at bortfaldet af grundbeløbet har været kendt i mange år. Og at det derfor ikke kan komme som en overraskelse for selskaberne, at det bliver virkelighed fra den 1. januar 2019.

Den underforståede besked fra politikerne er, at fjernvarmeselskaberne har haft god tid til at omstille sig til en ny økonomisk virkelighed. Og at hvis det ikke er sket, er det deres egen skyld. Det kunne nok være sandt, hvis ikke en del af problemet ligger i, at forudsætningen for grundbeløbets ophør er skredet. Grundbeløbet skulle være en sikkerhed for elsystemet, betalt over elregningen, indtil elprisen nåede et højere niveau. Men stik mod forventning er prisen på el faldet markant.

Det hører med til politikernes sang, at de selv har kendt denne virkelighed mindst lige så længe som fjernvarmeselskaberne. Der har været rig lejlighed til rettidigt at hjælpe fjernvarmekunderne, så de kunne undgå store prisstigninger. Ophævelse af kraftvarmekrav, brændselsbinding og sikring af elforsyningssikkerheden uden tilskud fra fjernvarmekunderne kunne have været håndteret for længe siden.

Med energiaftalen blev det aftalt, at kraftvarmekrav og brændselsbinding ophæves for de mindre selskaber. Men de mange selskaber, der fortsat har omkostninger som følge af de politiske krav, har behov for en løsning, der sikrer, at fjernvarmekunderne ikke bliver de næste til at levere store tilskud til elforsyningssikkerheden.

Der er behov for en mere fair byrdefordeling. Vi ser frem mod en udvikling med stadig større integration og samarbejder mellem el og fjernvarme som afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling. Vi har alle interesse i at sikre et fortsat stærkt elsystem. Fremadrettet skal det bare være finansieret af elkunderne og ikke af fjernvarmekunderne.