15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der skal leve med konsekvenserne.

 

Når det eksempelvis overlades til myndighederne at beslutte, hvilke selskaber der må investere i biomasse, og hvor mange afgifter overskudsvarme skal pålægges, skyldes det i bund og grund, at vi ikke har en langsigtet politisk vision for fjernvarmen.

 

Politikerne er enige om, at de sidste dele af fjernvarmen skal omstilles til grøn energi, og der er politisk enighed om, at vi skal udnytte mere overskudsvarme og sikre fortsat lave priser for vores kunder. Men når afklaringen af detaljer efterlader os med det stik modsatte af det, politikerne ønsker sig, peger pilen igen på fraværet af en fælles vision for sektoren.

 

En sådan vision for fjernvarmen kan også sikre et tættere teknologisk samspil med det samlede energisystem. Og den bør give et svar på, hvordan samspillet mellem fjernvarmen og naturgassystemet skal være i fremtiden, så vi får en fremtidssikret udnyttelse af vores fælles infrastruktur. Endelig kan visionen sikre, at fjernvarmekunderne ikke skal betale for forsyningssikkerheden i elsystemet. Elsystemet bør kunne stå på egne ben og selv betale for, at vi også i fremtiden har en høj forsyningssikkerhed inden for el og varme.

 

I fjernvarmeselskaberne vil vi gerne være med til at gøre politikernes drømme til virkelighed. Og hvis vi har en politisk vision for fjernvarmen, kan vi koncentrere os om det i stedet for at holde øje med, om afklaringen af detaljer i energiaftalen trækker den gale vej.