27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet en bred aftale, der samler hele Folketinget, og det er positivt, at aftalen på mange stræk peger i den rigtige retning. Elvarmeafgiften sænkes, der gives mere frihed til en række selskaber ligesom der er taget de første skridt til at hjælpe nogle af de mange selskaber, der kommer i klemme når grundbeløbet ophører.

Men jeg har lidt svært ved at kalde det for en egentlig energiaftale, fordi der fortsat er så mange uvisheder. De mindre selskaber må kun investere i et biomasseværk, hvis de (efter en endnu ikke opfundet model) kan få lov af myndighederne. De store kan ikke få lov at lade være. Overskudsvarmeafgiften ved ingen hvad er. Og hvordan skal vi sikre, at ingen forbrugere får store regninger, når grundbeløbet ophører om kun tre måneder? Aftalen peger i alt for mange retninger og rejser flere spørgsmål, end den besvarer.

Så nok er vi glade for, at der er kommet en energiaftale. Men vi er kede af, at aftalen ikke udstikker så klare rammer, at vi med overbevisning kan love, at vi fortsat kan levere rekordlave priser og høj forsyningssikkerhed på både varme- og elområdet – og samtidig fortsætte den grønne omstilling. Kombineret med de varslede ændringer af reguleringen, er rammerne så utydelige og usikkerheden så stor, at mange fjernvarmeselskaber fortsat ikke kan gennemføre de nødvendige investeringer.

Energiaftalens mange ubesvarede spørgsmål skaber altså fortsat usikkerhed omkring en i øvrigt velfungerende fjernvarmesektor, der år for år har præsteret faldende priser for kunder og forbrugere.