30. apr 2018 Leder

Frihed til billigere energi

Ingen er mere interesserede i at fortsætte den udvikling, der har ført til et prisfald på 12,9 procent, end fjernvarmeselskaberne selv. Selskabernes bestyrelser, ledelser og medarbejdere møder nemlig dagligt kunderne gennem arbejdet, hen over køledisken i Brugsen eller på debatsiderne i den lokale avis. 

Det er stærkt motiverende for arbejdet med at finde en ny løsning, der kan gøre varmen endnu billigere. Vi har endnu ikke har nået grænsen for, hvad selskaberne kan udrette af egen drift. Men det er tydeligt, at langt de fleste selskaber har gjort meget, indenfor de rammer de har. 

Netop rammerne – som politikerne fastsætter – er den væsentligste barriere for, at selskaberne fortsat kan give prisen et ordentlig nyk i nedad. Her ligger to forældede krav nemlig som en dyne over selskabernes handlefrihed. Både kravet om, at selskaberne skal producere el og varme, trods et faldende behov for deres el-ydelser, og kravet om, at de skal fyre med dyr naturgas, står i vejen for de lavere varmepriser, som Christiansborg og forbrugerne efterlyser. 

Langt de fleste fjernvarmeselskaber kan godt investere i en eldreven varmepumpe, og dermed undgå at tvangsproducere el på deres anlæg. Men en varmepumpe kan ikke kompensere for den varmeproduktion, den erstatter. Derfor er det nødvendigt med supplerende produktion for at opretholde forsyningssikkerheden. Men det forældede kraftvarmekrav forhindrer selskaberne i at opføre den supplerende produktion. 

Derfor er vores opfordring til ministeren for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt og det øvrige Christiansborg: Giv nu selskaberne den nødvendige frihed til at sikre kunderne endnu billigere og mere miljøvenlig energi.