16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med virkeligheden.

Da Folketinget i 2004 besluttede at give kraftvarmeværkerne grundbeløbet som kompensation for at stå til rådighed for elmarkedet, blev det også besluttet, at kompensationen skulle udfases efter 15 år. Forudsætningen var, at elprisen ville stige, så værkernes salg af el ville dække deres investeringer. Men udviklingen er gået stik modsat: Prisen på el er faldet drastisk, men selskaberne står stadig til at miste kompensationen.

En række selskaber har fundet forskellige teknologiske løsninger, der kan tage toppen af de prisstigninger, der er på vej til forbrugerne. Politisk er det, ved udmøntningen af den såkaldte klimapulje, besluttet at realisere Dansk Fjernvarmes forslag om at lade en stor del af midlerne gå til etablering af eldrevne varmepumper.

Men 2018 er lige om hjørnet, og det er på høje tid at finde en løsning for de resterende selskaber. Her og nu handler det om at ophæve brændsels- og kraftvarmebindingen og samtidig halvere elvarmeafgiften på kollektive varmepumper, så flere selskaber får mulighed for at investere i en fremtid uden grundbeløb.

Det er det, selskaberne har brug for, så de fortsat kan levere billig og miljøvenlig fjernvarme i hele landet.