09. dec 2014

Temadag gav hjælp til indberetning af energibesparelser

I sidste uge afviklede Dansk Fjernvarme en temadag der gav praktiske råd til indberetningen af energibesparelserne. Tilbagemeldingerne er gode og kurset udbydes derfor igen den 26. februar.

Information om de forskellige kurser og arrangementer om energibesparelser: Uddannelseskonsulent Anita Unnerup, Dansk Fjernvarme.

Hvordan er det nu liiiige indberetningen af energibesparelser foregår i praksis? Det spørgsmål var udgangspunkt for en temadag, der blev afviklet i sidste uge. Tilbagemeldingerne fra deltagerne er meget positive, så kurset er allerede udbudt igen og afvikles den 26. februar. Foto: Colourbox.

Dansk Fjernvarme afholdt den 2. december en temadag om indberetning af energibesparelser. Deltagerne dukkede op for at blive skarpe på, hvordan det nu liiige er, man skal indberette energibesparelser. Hvordan skal man opgøre omkostningerne – og hvad skal man i det hele taget være opmærksom på?

Det blev en rigtig god og spørgelysten dag, hvor deltagerne også blev opmærksomme på, hvor og hvordan de kan finde hjælp, hvis de ikke kan huske energispareaftalens 50 sider i hovedet. Udover selve aftalen er der nemlig udviklet forskellige værktøjer, som skal lette værkernes dagligdag og mange af dem ligger på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.

På grund af den store tilfredshed med dagen har Dansk Fjernvarme besluttet at udbyde temadagen igen den 26. februar 2015, så flere får mulighed for at blive klædt godt på. Derudover forventer Dansk Fjernvarme at gøre en temadag om indberetning af energibesparelser til en årligt tilbagevendende begivenhed, der vil ligge i starten af december.

Meget mere om energibesparelser
Energisparearbejdet er et emne, der fylder rigtig meget for varmeforsyningerne. Det afspejler sig naturligvis i, at Dansk Fjernvarme udbyder en række kurser, der på forskellig vis handler om netop dette emne.

Der er således tre kurser og et erfa-træf om energibesparelser. Kurserne er henholdsvis energispareaktiviteter for begyndere (næste gang den 20. januar), kvalitetssikring og intern audit af energibesparelser (næste gang den 2. februar) samt energibesparelser i og omkring nettet (næste dato er endnu ikke fastlagt). Erfa-træf om energibesparelser afholdes den 20. maj 2015.