17. jan 2019 Energi på toppen

Betaling for el-produktionen skal ikke ske på varmeregningen

Varmekunderne betaler for en del af el-produktionen, og det er ikke i orden. Hvorfor kan du høre Michael Fibiger, konsulent i Dansk Fjernvarme, fortælle om 6. februar til Energi på Toppen. 

Michael Fibiger, økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme, kan høres på Energi på Toppen

Christiansborg opretholder kraftvarmekravet og dermed fjernvarmeselskabernes forpligtigelser til at lave el og varme. Men det skaber problemer.

Når Energi på Toppen rykker ind i nye og spændende omgivelser hos DAC – Dansk Arkitekturcenter den 6. februar, tager vi hul på et tema, som er på alles læber i energisektoren i disse år: Elektrificering.

For hvordan griber vi den kæmpemæssige omstilling af energisystemet an? Det skal være bæredygtigt og baseret på el, men hvor efterlader det fjernvarmesystemet? Kan vi også regne fjernvarme til den kritiske infrastruktur og på visse betingelser? Og hvordan ser den nye forsyningssikkerhed ud?

Michael Fibiger, økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme er bekymret for, hvem der fremover skal betale for omkostningerne til elproduktionen på kraftvarmeværkerne. Der har gennem mange år har været krav om, at selskaberne skal producere både el og varme. Og da de tjener mindre og mindre på deres el-produktion, efterlader det en større oig større regning hos varmekunderne:

- Indtægterne fra el-salg er blevet markant mindre i takt med, at el-priserne er faldet, og samtidig sker der en udfasning af kraftvarmeværkernes elproduktionstilskud.  Resultatet er, at el-siden betaler en stadig mindre andel af omkostningerne og fjernvarmekunderne en stadig større andel af omkostninger ved samproduktionen af el og varme, forklarer Michael Fibiger. 

Bindinger tvinger fjernvarmekunder til at betale for el-kunder
Kombinationen af det politisk fastsatte krav om at lave el samtidig med varmen og lovgivningen om, at varmeforbrugerne kun må betale deres rimelige andel af omkostningerne ved kraftvarmeproduktionen, skaber store udfordringer for fjernvarmeselskaberne.

- Fjernvarmeselskaberne er endt i en umulig situation, hvor de har været tvunget til at investere i el-produktion. Når el-produktionen er tabsgivende, har selskaberne ingen anden mulighed end at lade varmeforbrugerne betale for mere end deres rimelige andel af omkostningerne – i strid med reglerne i varmeforsyningsloven, mener Michael Fibiger.

Michael Fibiger påpeger, at problemet skal løses. Han peger på, at løsningen kan findes i samspil med de standardiserede fordelingsnøgler, som Energistyrelsen er i gang med at lave til den kommende indtægtsrammeregulering.

- Det er kun rimeligt, at man finder en politisk løsning på, hvordan el-kunderne kommer til at betale for de omkostninger, der er ved at lave el. Det skal fjernvarmekunderne naturligvis ikke betale for, de skal alene for det, som det koster at lave varme, slutter han.

Meld dig til Energi på Toppen 6. februar
Du kan møde Michael Fibiger på Energi på Toppen 6. februar. Her deltager bl.a. også Carsten Smidt, Forsyningstilsynet, Martin Hansen, Energistyrelsen, Louise Langbak Hansen, Aarhus Kommune, Lans Bonderup Bjørn, EWII og flere andre indlægsholdere.

Se program og meld dig til

Læs interview med Carsten Smidt forud for Energi på Toppen