31. jan 2019 Regionalmøder

Overvejelser og erfaringer med varmepumper

Hans Chr. Kjærgaard er driftsleder på Jægerspris Kraftvarmeværk, og på regionalmøderne i Roskilde og Maribo deler han sine erfaringer med idriftsættelse af varmepumper.

Jægerspris Fjernvarmes nye projekt omfatter etablering af et produktionsanlæg som består af en hedtvandsgaskedel på 6,2 MW med en absorptionsvarmepumpe på 3 MW køl, som bevirker at ydelsen fra solvarmeanlægget kan øges med yderligere 16 %. Hør mere om tankerne bag valget af varmepumpe på regionalmøderne i Roskilde og Maribo.

For mange forsyningsselskaber kan en varmepumpe være svaret på fremtidens udfordringer, men hvilke overvejelser går forud for indkøb og idriftsættelse af en varmepumpe? Og hvad så når det er taget i brug?

Disse spørgsmål stiller vi skarpt på til årets regionalmøder, hvor vi inddrager medlemsselskabernes egne erfaringer med idriftsættelse og anvendelse af varmepumper.

Varmebehov og overvejelser hos Jægerspris Kraftvarme
For år tilbage lavede Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a. en strategiplan for fremtiden på Jægerspris Kraftvarmeværk. Formålet med strategiplanen var blandt andet at imødegå at grundbeløbet forsvandt. Jægerspris Kraftvarme stod desuden overfor en generel udfordring i forhold til at imødekomme byens varmebehov, når temperaturen lå under frysepunktet. Her er det nemlig nødvendigt at køre med motorerne uanset elprisen. Ydermere stod varmeselskabet overfor en større hovedrenovering af begge motorer.

En af overvejelserne i den forbindelse var at udvide solvarmeanlægget med et damvarmelager i en nærliggende grusgrav. I projektet indgik også en ny gasfyret hedtvandskedel, absorptions- og el varmepumpe. Da delprojektet med kedel og varmepumper ville resultere i en positiv samfundsøkonomi, og da driftsøkonomien også så fornuftig ud, valgte man derfor at fortsætte i denne retning.

Alt dette kan du kan høre meget mere til regionalmøderne i Roskilde og Maribo.

Det bliver du klogere på:
Forskellige medlemsselskaber deltager på de ni regionalmøder og fortæller om deres overvejelser og erfaringer med idriftsættelse af varmepumper. Fælles for alle indlæggene er, at du bliver klogere på:

  • Medlemsselskabernes bevæggrunde for at vælge en varmepumpe
  • Tekniske overvejelser
  • Driftserfaringer
  • ·Økonomi

Så kom på regionalmøde og hør andres erfaringer omkring brugen af varmepumper - og bliv klogere på hvilke overvejelser og tanker du skal gøre dig.

Få en snak med Dansk Fjernvarme
Udover en dag med spændende og højaktuelle indlæg giver årets regionalmøder dig også rigtige gode muligheder for at møde mange forskellige medarbejdere fra Dansk Fjernvarme og netværke med dine kollegaer fra andre fjernvarmeselskaber.

Du kan læse mere om de enkelte indlæg og se hele programmet for regionalmøderne her.