28. jan 2019 Energi på Toppen

Ewii: El-nettet skal forstærkes

Lars Bonderup Bjørn, CEO i Ewii, gæster Energi på Toppen 6. februar. Han ser et stort behov for forstærkninger af el-nettet, hvis det skal klare efterspørgslen.

Samfundet bliver helt elektrisk i den grønne fremtid, der rykker tættere på minut for minut. Men har vi strøm nok i ledningerne, når bilerne ikke længere skal tanke brændstof på tankstationer, men el i stikkontakterne? Vi har spurgt CEO Lars Bonderup Bjørn i et af landets store energiselskaber, Ewii.

 

– Generelt er der fokus på at sikre produktion af strøm, men for lidt på at sikre strøm på den tid af dagen, den skal være der og der, hvor den skal være geografisk. Vi ser meget betydelige udfordringer for elnettet. Datacentre, elbiler, køling og elbaseret opvarmning trykker kraftigt på efterspørgslen, men på meget forskellige måder. Datacentrene kræver stabil grundlast, som ikke er super egnet til produktion på sol og vind. Opvarmningen er sæsonbestemt og i modsving med solenergi, siger Lars Bonderup Bjørn.

Vi skal fordoble kapaciteten af el-nettet for at klare 25.000 elbiler
Netop elbilernes forventede elforbrug udfordrer allerede nu EWII på innovative tanker.

 

– Elbiler er forbundet med et stærkt adfærdsmønster med en stejl forbrugskurve i eftermiddagstimerne. Løst estimeret siger vi, at 25.000 elbiler i Trekantområdet medfører, at vi skal fordoble kapaciteten af elnettet, hvis forbrugsmønstret er uændret. Men det er selvfølgelig noget, vi kan gøre noget ved, og som kan medvirke til at reducere netselskabernes investeringsbehov. Fleksprisafregning kan – kombineret med intelligens i bilerne – hjælpe med at styre forbrugstidspunkterne i dem, siger Lars Bonderup Bjørn.

 

Spidsbelastninger og myldretid vil dog følge bilerne, uanset om de kører på diesel eller vindmøllestrøm, så planlægning løser ikke udfordringerne af sig selv.

 

– Vi har steder, der skal netforstærkes for, at det kan lade sig gøre at transportere den nødvendige mængde strøm. Alternativt skal vi få bilejerne til at køre til opladning et andet sted, men det gør det sværere at udnytte flekspriserne. Vi kan udjævne noget af forbruget til el-bilerne, men vi kan ikke lave om på, at flere elbiler kræver mere strøm – og mere strøm skal ikke bare produceres, men også transporteres. Forsyningssikkerhed i fremtiden handler ikke længere om en vindstille juleaften. Det handler om en købelysten befolkning på en vindstille Black Friday, hvor alle vil afsted samtidig og hjem og lade bagefter, mener Lars Bonderup Bjørn.

 

Der skal investeres i netforstærkning

Hvis forsyningssikkerheden skal klares, kræver det netforstærkning og -udbygning. Lars Bonderup Bjørn varsler, at det bliver en stor opgave, hvor præmissen er, at det også skal være grønt. Samtidig kommer det til at kræve et kludetæppe af løsninger: Batterier, kunstig intelligens, vind, sol og adfærdsregulering er de store emner,

 

– Der skal investeres i netforstærkning og -udbygning. Det sker hos os i TREFOR-El nets regi. Der er også brug for bidrag og løsninger, netselskaberne ikke må investere i på grund af regulering, som er indrettet efter en relativt statisk verden – og i hvert fald ikke efter en verden, der rummer den dynamik i elsektoren, som rammer de kommende år.

 

- Der er også behov for investeringer, der kræver samspil mellem netselskaber og fiberselskaber. Skal energien fra de grønne kilder udnyttes uden voldsomt spild i form af vild overkapacitet, skal vi have udviklet et energisystem baseret på realtidsdata. Det er nemt at sige, men det er en mastodont opgave og voldsomt dyrt.

 

Tilmeldingsfristen nærmer sig
Mød også vicedirektør i Energistyrelsen, Martin Hansen, Louise Langbak Hansen, Aarhus Kommunes strategiske energiplanlægning, Carsten Smidt, Forsyningstilsynet med mere til Energi på Toppen. Men skynd dig, der er kun fire pladser tilbage.

 

Se programmet og meld dig til