12. apr 2022 Orientering

Den fremtidige regulering af fjernvarmeselskaberne

Hvordan skal den fremtidige regulering af fjernvarmen indrettes? Dansk Fjernvarme giver i dokumentet her et overblik over forskellige modeller.

Dansk Fjernvarme har i dette indspil til myndighederne givet et overblik over nogle af de vigtigste fakta om fjernvarmen, argumenter for forskellige reguleringsmodeller og Dansk Fjernvarmes synspunkter.

Det skal ses som et indspil til forligskredsen bag klimaaftalen fra 22. juni 2020, som skal tage stilling til, hvordan den fremtidige regulering af fjernvarmen skal indrettes.

Hent dokument

  • 15. feb 2022

    Den fremtidige regulering af fjernvarmeselskaberne