25. aug 2022 Orientering

Hjælp og sparring

Hvor får vi hjælp til at etablere et fjernvarmeselskab? Find svar på det her på siden.

Når der er en flok ildsjæle, der seriøst arbejder med at etablere et selskab, kan de få et gratis medlemskab (medlemskab for selskaber under etablering) af Dansk Fjernvarme, der er brancheorganisation for langt de fleste fjernvarmeselskaber i Danmark. Det kan du læse mere om her. Som medlem kan man få indsigt i den nyeste faglige viden, holde sig ajour med energipolitiske temaer og få mulighed for at påvirke rammevilkår og faglige standarder. Herudover giver et medlemskab adgang til en række medlemsydelser, der sigter på at understøtte medlemmernes kerneaktiviteter og udvikling.

Dansk Fjernvarme har ansatte, der er tekniske, økonomiske og juridiske konsulenter, som et selskab under etablering kan trække på. Derudover er der også masser af viden om fjernvarme at hente her på Dansk Fjernvarmes hjemmeside. Kontakt varmefaglig chef Jesper Koch og hør nærmere om gratis medlemskab i etableringsfasen.

I Fjernvarmens Hus i Kolding findes andre selskaber, der er ejet af fjernvarmeselskaberne, og som mod betaling hjælper selskaberne med etablering og drift af fjernvarmeselskaber.

DFP er et ingeniørselskab, der har stor ekspertise i at lave projektforslag. (Direktør Mogens Nielsen kan kontaktes på tlf. 76 30 88 70 for en uformel snak om den tekniske etablering af et fjernvarmeselskab.)

Softværket tilbyder it-systemer og administrativ drift af fjernvarmeselskaber. (Softværkets direktør Jan Elmstrøm Blaabjerg kan kontaktes på tlf. 51 56 96 09.)

Fjernvarmens Informationsfond hjælper med markedsføring af fjernvarmeprojekter. (FIF's direktør Maibritt Fegar kan kontaktes på tlf. 61 42 21 30.)

Hvor kan man ellers få inspiration og sparring?
Er I en flok, som har overvejet at få fjernvarme i jeres område, så få kontakt til en fjernvarmeambassadør. En fjernvarmeambassadør er en direktør, driftsleder eller bestyrelsesmedlem, som gerne deltager på et møde eller to med jer uden beregning. De vil fortælle om, hvordan de oplever at lede et fjernvarmeselskab, og de vil også kunne give jer gode råd, hvis I vil starte op.

I vil også kunne komme på besøg hos andre fjernvarmeselskaber. Kontakt evt. seniorkonsulent Ole Juhl på 20 92 10 18 eller oju(a)danskfjernvarme.dk.

Inspiration vedrørende tekniske anlæg:

  • Varmepumpedata.dk er etableret i 2020 med det formål at samle både generelle beskrivelser af større varmepumpeanlæg i Danmark og varmepumpeydelsen fra disse anlæg. De varmepumper, der er koblet op med dataopsamling, angiver ydelsen både som historiske og øjeblikkelige produktionsdata.
    Derudover er det meningen, at man kan evaluere varmepumpernes drift under forskellige forhold (temperaturer, driftstilstande osv.) samt samspillet med det øvrige energisystem (eksempelvis elspotmarked og øvrige services).
    Sådanne analyser, der muliggøres ud fra de opsamlede data, kan komme værkerne til gode i kommende etableringsprojekter og potentielt give anledning til forbedrede driftsforhold/metoder for den enkelte varmepumpe.
  • Siden Solvarmedata.dk viser de enkelte solvarmeanlægs placering i Danmark samt deres historiske og øjeblikkelige produktionsdata. Hjemmesiden drives af Dansk Fjernvarme fra solvarme-erfagruppen.
  • Portalen varmelagre.dk er en landsdækkende side, der indeholder både aktuelle og historiske data for store varmelagre. Data leveres fra værker uden filtrering og præsenteres til orientering, men uden medfølgende garantier.