25. aug 2022 Orientering

Udbud, projektering, udførsel

Skal et nyt fjernvarmeselskab blive til noget, skal der være en stor nok tilslutning. 

Efter godkendt projektforslag kan fjernvarmen etableres, forudsat at der er kunder nok (tilstrækkelig tilslutningsprocent), der gør, at projektet bliver økonomisk rentabelt.

Fjernvarmeselskabet bør anse markedsføringen og kommunikationen med borgerne som en integreret del af projektet, da projektet afhænger af mængden af tilmeldinger. Derfor er det også vigtigt, at selskabet har taget stilling til en lang række punkter omkring, hvordan man vil tilbyde fjernvarmen, inden man går i gang med den egentlige kommunikation.

Læs mere om kommunikation.

Inden den fysiske etablering skal selskabet dog lige overveje, hvordan projektet skal i udbud. Her er der nogle udbudsregler, som skal overholdes. Her kan du få overblik over de grundlæggende udbudsregler, og hvilke delopgaver, som skal i udbud.