22. aug 2022 Orientering

Start initiativgruppe og undersøg om andre er på vej

Først og fremmest skal du undersøge, om der er andre, der har fået samme gode ide.

Først og fremmest skal I kontakte de nærmeste fjernvarmeselskaber (også de små selskaber), og høre om de har planer om at levere fjernvarme til området. Find dit nærmeste selskab her.

Hvis det lokale fjernvarmeselskab ikke ønsker eller har tid og ressourcer til at etablere fjernvarme i lokalområdet, kan man overveje selv at gå videre med at stifte et fjernvarmeselskab. Man skal være opmærksom på, at opstartsfasen er ofte være meget tids- og ressourcekrævende for en lille initiativgruppe af ildsjæle.

Kommunen kan ofte også hjælpe med at finde ud af om andre borgergrupper eller etablerede fjernvarmeselskaber er på vej med lignende fjernvarmeprojekter i det pågældende område.

Derud over kan man med fordel lave en første screening for potentiale for kollektiv forsyning. Et godt sted at starte er ved hjælp af kortværktøjet i Varmeplan Danmark 2021 (Se mere her: /maerkesager/konverteringer/potentiale-for-konverteringer/screeningsv%c3%a6rkt%c3%b8j-til-varmeplan-danmark-2021). Det hjælper også at have indledende dialog med større varmeforbrugere såsom industri/erhverv, kommunale bygninger, ejerlav, boligforeninger, grundejerforeninger etc., samt indledende overvejelser om potentielle varmekilder/varmeproduktion – mulighed for overskudsvarme fra industri, datacenter, spildevand, vandrensning eller lignende. Måske lokal produktion af  biogas eller andet. Også her kan kommunen ofte hjælpe.