29. mar 2022 Orientering

Hvorfor er fjernvarme en rigtig god ide?

Hvordan får du fjernvarme i et område, hvor der ikke i forvejen er et fjernvarmeselskab? En af mulighederne er at stifte sit eget. Det kræver først og fremmest tilslutning fra de fleste borgere i området. Her får du en guide til, hvordan du laver dit eget fjernvarmeselskab. 

Fjernvarme er en gammel teknologi, hvis anvendelse blev særlig aktuel på grund af energikriserne i 1970'erne, problemer med deponering af dagrenovation og CO2-problematikken. Ved hjælp af fjernvarmeteknologien kan man sikre, at ejendomme og virksomheder får varme samtidig med, at man reducere varmeproduktionens afhængighed af fossile brændsler og løse problemer i forbindelse med affaldshåndtering, byplanlægning og forurening. Fjernvarmeselskaberne er non profit-selskaber. Det betyder, at der ikke må generes overskud. Bliver der et overskud i selskabet, så betales overskuddet tilbage til kunderne allerede det følgende år.

Der er i dag mere end 400 fjernvarmeselskaber i Danmark. Med den nuværende fokus på klima og bæredygtighed har endnu flere fået øje på mulighederne i fjernvarme. Dertil kommer, at gaspriser og priserne på el har kurs mod himlen. Flere og flere områder, hvor der i dag ikke er fjernvarme, begynder at efterspørge fjernvarme, der er både bæredygtigt, men også fremtidssikret, da fjernvarme videredistribuerer varmt vand til opvarmning. Vandet opvarmes ved hjælp af overskudsvarme, varme fra flis, store energieffektive varmepumper, solvarme, vindmøller m.m. Det varme vand sendes så i rør ud til den enkelte forbruger, og det afkølede vand sendes retur til fjernvarmeselskabet.

I dag efterspørger mange fjernvarme som forsyning. Der konverteres tusindvis af kunder hvert år fra gasområder til fjernvarme. De fleste af disse områder kan forsynes med fjernvarme fra allerede eksisterende fjernvarmeselskaber, men der er fortsat områder i Danmark, hvor der ikke er etableret fjernvarmeselskaber, men hvor det med fordel kan etableres.

Herunder er der en guide til, hvordan du kommer i gang. 

Hvordan etableres fjernvarme i et område uden fjernvarme?

Det bedste er at kontakte de nærmeste fjernvarmeselskaber, og høre om der kommer fjernvarme til området. Hvis det lokale fjernvarmeselskaber ikke ønsker at etablere fjernvarme i lokalområdet kan man overveje selv at stifte et fjernvarmeselskab. 

Hvis der ikke er fjernvarme på vej til jeres område, bør I kontakte kommunen og få indsigt i de lokale varmeplaner. Det er også en god ide at have kommunen med fra begyndelsen, hvis I overvejer at stifte jeres eget fjernvarmeselskab. Kommunen kan fx invitere til borgermøder.

Hvordan etableres et fjernvarmeselskab?

Et fjernvarmeselskab etableres som udgangspunkt som et Amba. Et Amba er et Andelsselskab med begrænset ansvar er et andelsselskab, hvor ejernes ansvar er begrænset til den af dem indskudte andelskapital.

I praksis foregår det oftest ved, at en flok ildsjæle beslutter, de ønsker fjernvarme i et område. Det skal undersøges, om området egner sig til fjernvarme. Ligger ejendommene rimelig tæt, hvor mange kunne tænkes at ville på fjernvarme osv.?

Hvis man tror, at der er et grundlag for et selskab, så kan ”ildsjælene” indkalde til en stiftende generalforsamling med valg af en bestyrelse. Dansk Fjernvarme har Standardvedtægten, som benyttes af de fleste fjernvarmeselskaber i Danmark og som uden omkostninger kan anvendes af nye selskaber. Den finder du her. Læs mere om andelsselskaber på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Når selskabet er etableret, skal der laves et projektforslag, der skal godkendes af kommunen. Når det er godkendt skal der optages lån til finansiering. Herefter kan fjernvarmen etableres, hvis der er kunder nok, der gør at projektet bliver økonomisk rentabelt.

For at få penge til at lave projektforslag m.m., kan der sælges andelsbeviser af fx 1000 kr. til interesserede kunder/andelshavere. For at komme i gang med at få udarbejdet projektforslag m.m. skal I regne med en startomkostning på ca. 50.000 kr.

Hvordan finder man ud af om området rent teknisk er egnet til fjernvarme?

Fjernvarme er kort fortalt varmt vand som sendes i rør fra fjernvarmeselskabet til de enkelte ejendomme, der så bliver opvarmet med fjernvarme. Det kræver, at der skal være en ”kritisk masse” af ejendomme, der vil modtage varme. Det kræver også, at der ikke er for langt mellem ejendommene, da der altid vil være et varmetab, der bliver større jo længere vandet transporteres. Der er private ingeniørselskaber, som hjælper med at finde ud af, om området er velegnet til fjernvarme, hvilke energiform, som er bedst, og hvad et projekt vil koste og meget mere.

Hvordan finansieres et nyt fjernvarmeselskab?

De fleste fjernvarmeselskaber finansieres via lån i KommuneKredit. KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 procent. kommunegaranti. Fjernvarmeselskaber kan dog også vælge private realkreditinstitutter, leasingselskaber som alternativ til Kommune Kredit. Her vil selskabet dog ofte alene kunne finansieres med 80 procent modsat KommuneKredit, der kan finansiere 100 procent. For at få lån gennem KommuneKredit skal kommunen først godkende et projektforslag i henhold til Projektbekendtgørelsen. Når projektet er godkendt, kan der optages lån.

Hvor får vi hjælp til at etablere et fjernvarmeselskab?

Når der er en flok ildsjæle, der seriøst arbejder med at etablere et selskab, kan de få et gratis medlemskab (medlemskab for selskaber under etablering) af Dansk Fjernvarme, der er brancheorganisation for langt de fleste fjernvarmeselskaber i Danmark. Det kan du læse mere om her. 

Dansk Fjernvarme har ansatte, der er tekniske, økonomiske og juridiske konsulenter, som et selskab under etablering kan trække på. Derudover har Dansk Fjernvarme også en hjemmeside, hvor der er adgang til det meste viden om fjernvarme. Kontakt chefkonsulent Nicolai Kipp på telefon 41 77 01 43 og hør nærmere om gratis medlemskab i etableringsfasen.

I Fjernvarmens Hus i Kolding findes andre selskaber, der er ejet af fjernvarmeselskaberne, og som mod betaling hjælper selskaberne med etablering og drift af fjernvarmeselskaber.

DFP er et ingeniørselskab, der har stor ekspertise i at lave projektforslag. Direktør Mogens Nielsen kan kontaktes på tlf. 7630 8870 for en uformel snak om den tekniske etablering af et fjernvarmeselskab.

Softværket tilbyder it-systemer og administrativ drift af fjernvarmeselskaber. Softværkets direktør Jan Elmstrøm Blaabjerg kan kontaktes på tlf. 51569609.

Fjernvarmens Informationsfond hjælper med markedsføring af fjernvarmeprojekter. FIFs direktør Maibritt Fegar kan kontaktes på tlf. 6142 2130.

Fjernvarmeambassadør

Er I en flok, som har overvejet at få fjernvarme i jeres område, så få kontakt til en fjernvarmeambassadør. En fjernvarmeambassadør er en direktør, driftsleder eller bestyrelsesmedlem, som gerne deltager på et møde eller to med jer uden beregning. De vil fortælle om, hvordan de oplever at lede et fjernvarmeselskab, og de vil også kunne give jer gode råd, hvis I vil starte op.

I vil også kunne komme på besøg hos andre fjernvarmeselskaber. Kontakt chefkonsulent Nicolai Kipp på telefon 41 77 01 43 og få navnet på en fjernvarmeambassadør.