06. jul 2021 Faktaark

Sådan fordeler boligopvarmningen sig i Danmark

Med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik og med hjælp fra Statistikbanken har vi lavet et kort over, hvor i landet, der er mest olie og naturgas - og dermed også, hvor der er størst potentiale for konverteringer til fjernvarme eller andre grønne løsninger.

Boliger med naturgas - fordelt på kommuner

Boliger med olieopvarmning

Boliger med fjernvarme