15. feb 2022 Værktøjer

Etablering og udbud af konverteringsprojektet

Med projektgodkendelse og et eventuelt tilskud på plads er det nu blevet tid til at konverteringsprojektet skal gennemføres fysisk.

Inden den fysiske etablering skal selskabet dog lige overveje, hvordan projektet skal i udbud. Her er der nogle udbudsregler, som skal overholdes. I nedenstående kan selskabet få overblik over de grundlæggende udbudsregler, og hvilke delopgaver, som skal i udbud.

Ved den fysiske etablering skal der udarbejdes en tidsplan for udrulningen i konverteringsområdet. Her er der en række forhold, som selskabet skal tage højde for i forbindelse med udrulningen. Se eksempler på dette nedenfor. Her er det også vigtigt, at fjernvarmeselskabet af en eller flere medarbejdere, der har den direkte dialog med de enkelte kunder omkring etablering af stikledning mv. Det er nemlig fjernvarmeselskabet selv, der skal have overblikket over, hvilken husstand der bliver tilkoblet hvornår i forhold til førnævnte tidsplan.

I forhold til den fysiske etablering af fjernvarme i de enkelte husstande er der også en række forhold, som man skal overveje. Dette kan også du læse mere om nedenfor.

Hvis det er lokale VVS’ere, der står for fysisk tilslutning af fjernvarmen inde i huset, er det ofte en god idé at invitere VVS’erne ind til et orienteringsmøde omkring dette, hvor fjernvarmeselskabet gennemgår den tekniske kobling til fjernvarme. Her kan man orientere om VVS’ernes opgave ved tilkobling, og hvem de skal kontakte ved tvivlsspørgsmål.