14. feb 2022 Værktøjer

Snak med rådgiver om bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi

I de fleste tilfælde bør selskabet få assistance af en rådgiver til at få planlagt konverteringsprojektet. En stor del af planlægningen vil være bruger- og selskabsøkonomien i projektet.

Brugerøkonomi
Hvordan vil økonomien se ud for den enkelte husstand, der tilkobler sig fjernvarmen. Hvad bliver dennes årlige varmepris, og hvor meget skal denne betale for at komme på fjernvarmen. Brugerøkonomien udarbejdes på baggrund af selskabsøkonomien, der fordeles ud på antallet af potentielle kunder.

I brugerøkonomien ses der også på, om prisen vil være konkurrencedygtig i forhold til individuelle alternativer, primært naturgas og varmepumper.

Selskabsøkonomi
Selskabsøkonomien er beregningen over, hvor meget konverteringsprojektet vil koste. I denne beregning regnes der kun på udvidelsen, dvs. konverteringsprojektet. Allerede afholdte omkostninger til eksisterende ledningsnet og produktionsanlæg er ikke en del af omkostningen, da disse udgifter allerede er foretaget i henhold til fjernvarmeselskabets eksisterende kundegrundlag.

Samfundsøkonomi
Udregningen af samfundsøkonomi tager udgangspunkt i selskabsøkonomien med nogle vigtige ændringer/tilføjelser:

 • For brændselspriser mv. anvender man Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.
 • Der regnes på miljøeffekter af projektet.
 • Ligeledes indregnes der tab af skatteprovenu.

Du kan læse mere om de tre forskellige økonomier og reglerne i projektbekendtgørelsen i ’Kom godt i gang med …’ udgaverne på denne side.

Efter fjernvarmeselskabet har gennemgået økonomien i konverteringsprojektet, skal bestyrelsen nu tage endelig stilling til om, man vil gå ud i området og under hvilke betingelser jf. afsnit 2.1.

I dokumentet ’Er der styr over …” er der en liste over emner/beslutninger, bestyrelsen bør have taget stilling til, inden man går videre med konverteringsprojektet.

Hent dokumenter - "Kom godt i gang med..."

 • 14. feb 2022

  Kom godt i gang med Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

 • 14. feb 2022

  Kom godt i gang med anvendelse af økonomimodeller

 • 14. feb 2022

  Kom godt i gang med Tilslutningsbekendtgørelsen