14. feb 2022 Værktøjer

Strategiske overvejelser i selskabets bestyrelse

Der er en lang række strategiske beslutninger, som selskabets bestyrelse og ledelse skal tage inden man begynder på konverteringsprojektet. Her gennemgår vi nogle af disse beslutninger.

Det er bestyrelsens valg om fjernvarmeselskabet skal tilbyde fjernvarme i et nyt område. For at bestyrelsen kan tage denne beslutning på et ordentligt grundlag, er der er række strategiske forhold, som skal gennemgås.

På den måde kan bestyrelsen få indblik i, hvad et konverteringsprojekt betyder for fjernvarmeselskabet her og nu, men også for de næste 10 – 20 år. Mindre konverteringsprojekter kan have lille betydning i det daglige og strategiske arbejde, mens større projekter kan have stor betydning.

Nedenfor giver vi nogle af de praktiske redskaber, som selskabet kan gøre brug af i forbindelse med det strategiske arbejde.

Hvis fjernvarmeselskabet ikke har udarbejdet nogle overordnede strategier for fjernvarmeselskabet, så finder man også et redskab til dette, som bestyrelsen kan gøre brug af. Fjernvarmeselskabernes bestyrelse bør minimum hvert andet år sætte sig ned og overveje selskabets strategier i forhold til selskabets situation.

Driftslederens rolle over for bestyrelsen

Det er driftslederen/direktøren, der har til opgave at klæde bestyrelsen på med så mange informationer som muligt omkring, hvad konverteringsprojektet betyder for fjernvarmeselskabet.

Til dette kan der gøres brug af følgende redskaber:

Selskabets strategiske overvejelser ved et konverteringsprojekt

I forbindelse med et konverteringsprojekt er der en lang række strategiske overvejelser, som fjernvarmeselskabet skal igennem for at få det bedst mulige udgangspunkt og den bedst opstart på projektet.

Vær bevidste om, at jo flere beslutninger I har taget omkring strategi og konverteringsprojekt, jo nemmere bliver det at gennemføre projektet og sikre høj tilslutning blandt de potentielle fremtidige kunder.

Følgende værktøjer kan bruges i forbindelse med det strategiske arbejde: