14. feb 2022 Værktøjer

Opstart af et konverteringsprojekt

Et konverteringsprojekt vil typisk opstå på 3 forskellige måder, læs mere om de tre måder og få tips og gode råd til start på et konverteringsprojekt.

Opstart ud fra henvendelse fra forbrugere

I mange tilfælde henvender en gruppe af forbrugere fra et individuelt forsynet område til fjernvarmeselskabet og vil gerne have hele deres område tilsluttet til fjernvarmen. ”Forbrugere” kan her også være entreprenører, virksomheder eller evt. større offentlige bygninger/kommunen.

Forbrugernes incitamenter til at vil på fjernvarme kan f.eks. være:

  • Forventning om lavere varmepris end eksisterende.
  • Vil gerne have et produkt, der kræver mindre service, vedligeholdelse mv.
  • Vil gerne skifte til en grøn energikilde.

De forbrugere, der på egen hånd henvender sig og ønsker fjernvarme i lokalområdet, vil som oftest også have en særlig motivation til hjælpe projektet undervejs ved at være med til at skabe kontakter i området. Derfor kan de få en vigtig rolle i konverteringsprojektet som ambassadører.

Ambassadørernes rolle:
Vær opmærksom på, at ambassadørernes rolle er ikke at sælge fjernvarme. Ambassadørerne skal alene være med til to opgaver:

  • Skabe opmærksomhed om projektet
  • Hjælpe med at formidle budskabet om, hvad fjernvarme er og hvad konverteringsprojektet går ud på.

Fjernvarmeselskabet har selv kig på et område

Når fjernvarmeselskabet selv har kig på et område, er der også mulighed for selv at påvirke de indledende processer.

Hvis fjernvarmeselskabet vil have overblik over mulige konverteringsområder lokalt, kan man med fordel gøre brug af Aalborg Universitets redskab fra Varmeplan Danmark

Der er ligeledes vores helt klare anbefaling, at man starter med at tage en indledende dialog med kommunen, så den kan blive en vigtig medspiller i konverteringsprojektet. Ved at have den kommunale opbakning til projektet giver det et større rygstød til at forsætte planlægning og udførelsen af konverteringen.

Kommunen beder fjernvarmeselskabet at starte et konverteringsprojekt op

Et konverteringsprojekt kan også opstå ud fra en henvendelse fra kommunen, som har ønsker om, at fjernvarmeselskabet bidrager til at omstille et olie-/naturgasområde, så det kan bidrage til kommunens klimamål.

For kommunale fjernvarmeselskaber, hvor kommunen er ejer følger en mere politisk strategi for selskabet, eksempelvis gennem ejerstrategi.

Endvidere kan kommunen, ved varmeforsyningsloven, pålægge fjernvarmeselskabet at udarbejde projektforslag for nye områder, kommunen mener er relevant, at undersøge for potentiale for fjernvarme.

Tips og gode råd til start på et konverteringsprojekt

Vi har samlet en række gode råd fra rådgivere, kommuner og fjernvarmeselskaber, der har gennemført konverteringsprojekter i et dokument. Tag disse overvejelser med i jeres planlægning, når I har jeres overvejelser omkring et konverteringsprojekt. Find det under Relaterede links.