20. aug 2021 Faktaark

Værd at vide om fjernvarme

Vidste du, at 64 procent af alle husstande i Danmark har fjernvarme? Eller at størstedelen af fjernvarmen er grøn? Her kan du blive klogere på viden og fakta om fjernvarme. 

Solvarmeanlæg under opførelse i Løgumkloster
Løgumkloster Fjernvarme har et solvarmeanlæg. Det bidrager til, at fjernvarmen i dag er 60 % grøn.

Hvad er fjernvarme?
Fjernvarme er varmt vand i rør. Vandet bruges til opvarmning i radiatorer eller opvarmning af brugsvand. Fjernvarmevandet er i et lukket rørsystem og blandes ikke med det vand, der kommer ud af hanerne.

På fjernvarmeværkerne bliver vandet varmet op, hvorefter det pumpes ud til forbrugerne. Når det er ”brugt”, løber det afkølede fjernvarmevand tilbage til værket, hvor det så kan varmes op igen. Vandet taber i snit 17 procent af varmen fra værk til forbruger, som er meget mindre end for år tilbage. Det skyldes bedre isolerede fjernvarmerør, som værkerne løbende investerer i.

Nogle værker laver både el og varme – kaldet kraftvarme. I stedet for at smide varmen fra elproduktionen ud kan det varme vand til fjernvarme op. Det giver en effektiv energiudnyttelse, men på grund af stadig mere vindmøllestrøm kan det for mange af de mindre kraftvarmeværker ikke betale sig at lave både el og varme.

Her kan du læse flere fakta om fjernvarmen i Danmark.

Fjernvarme er en grøn løsning
Brændslerne til at opvarme fjernvarmevandet er i dag blandt andet halm, skovflis, træpiller, solvarme, store varmepumper, store elkedler, overskudsvarme fra produktion og affaldsforbrænding. Fossile brændsler som naturgas og kul fylder stadig noget, men andelen er hastigt svindende. Tal fra Energistyrelsen viser, at stort set al den producerede fjernvarme vil være grøn i 2030. Fjernvarme kan derfor medvirke til at nedbringe CO2-udledningen i Danmark.

Dansk Fjernvarme lancerede i 2020 den landsdækkende kampagne Grøn Fjernvarme, der satte fokus på fjernvarmens fordele overfor forbrugerne. 

De seneste år er der sat mange solvarmeanlæg op, ligesom mange fjernvarmeværker er interesserede i at få store varmepumper. Varmepumper kan enten bruge den overskydende og derfor billige vindstrøm eller overskudsvarme, men afgifter gør det endnu svært.

Overskudsvarme er varme fra fx produktion, køleanlæg eller datacentre. Varmen kan bruges til fjernvarme. Fx kan produktion fra Aalborg Portland A/s opvarme 23.500 husstande, mens Føtex og Bilka i Sønderborg opvarmer 50-60 husstande. Udnyttelse til fjernvarme sikrer, at energien ikke går til spilde. 

Der må ikke tjenes penge på fjernvarme
Fjernvarme er non-profit, som betyder, at fjernvarmeselskaberne ikke må tjene penge på at levere fjernvarme: Hvis de får for stor en aconto betaling, skal pengene betales tilbage til forbrugerne. Desuden har fjernvarmeselskaberne pligt til at producere og levere varme så billigt som muligt.

I de fleste tilfælde er fjernvarmeselskaberne ejet af forbrugerne eller kommuner. Det betyder, at det vil være i ejernes - og altså også forbrugernes eller borgernes - interesse at lave varme så billigt som overhovedet muligt. Det sikrer billig varme og høj forsyningssikkerhed.

Fjernkøling
Fjernkøling anvender stort set samme teknologi som fjernvarme. Her er det bare koldt vand, som cirkulerer i rør. Fjernkøling kan enten ske ved frikøling - fx ved at bruge koldt havvand til afkøling - eller som samproduktion mellem varme og køl, som kræver en varmepumpe. Især store komplekser som kontorbygninger, hoteller, supermarkeder, datacentre og sygehuse har brug for køling, men i Danmark har fjernkøling kun vundet indpas få steder, fx i Industriens Hus i København.

Forsyningsselskabet HOFOR vurderer, at hvis der bruges fjernkøling fremfor konventionel køling, vil omkostningerne kunne sænkes med op mod 40 procent og CO2 med 70 procent. 

Du kan læse mere om fjernkøling i Rambølls rapport om emnet og i Køleplan Danmark.