31. aug 2021 Orientering

Fjernvarme i min kommune

Hvor er der fjernvarme i din kommune? Få svaret her – og hjælp til planlægning og data om solvarme, store varmepumper og varmelagre.

Er du i tvivl om, hvilke fjernvarmeselskaber, der er i din kommune? Det kan du se på vores oversigtskort, der er inddelt i regioner og kommuner.

Nogle fjernvarmeselskaber er transmissionsselskaber og dækker over flere kommuner. Det gælder:

  • TVIS – Trekantens Varmetransmissionsselskab I/S
  • VEKS – Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
  • CTR – Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

Fælles for transmissionsselskaberne er, at de er ejet af de kommuner, de dækker over.

Nogle fjernvarmeselskaber har også aktiviteter, der rækker ud over kommunegrænser. Det er oftest større energikoncerner eller kommunale selskaber. Her har kommunen altid en plads i bestyrelsen. Det kan du læse mere om under Kommunen som selskabsejer.

Flere værktøjer
Hos Plandata.dk kan du finde et digitalt register for fysisk planlægning i Danmark. Det sikrer, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige. Alle kan søge lokalplaner og andre plantyper i kortmodulet. På kortet kan du under varmeforsyning se, hvilke forsyningsområder, der er udlagt til hhv. fjernvarme, naturgasforsyning eller anden varmeforsyning (vedtaget/aflyst). Tilslutningspligtområder og forsyningsforbudsområder kan også ses på kortet.

Fra 1. januar 2019 er det ifølge projektbekendtgørelsen blevet kommunernes opgave at  indberette oplysninger om godkendte varmeprojekter på Plandata.dk.

Siden Solvarmedata.dk viser de enkelte solvarmeanlægs placering i Danmark samt deres historiske og øjeblikkelige produktionsdata. Hjemmesiden drives af Dansk Fjernvarme fra solvarme-erfagruppen.

Varmepumpedata.dk er etableret i 2020 med det formål at samle både generelle beskrivelser af større varmepumpeanlæg i Danmark og varmepumpeydelsen fra disse anlæg. De varmepumper, der er koblet op med dataopsamling, angiver ydelsen både som historiske og øjeblikkelige produktionsdata.

Derudover er det meningen, at man kan evaluere varmepumpernes drift under forskellige forhold (temperaturer, driftstilstande osv.) samt samspillet med det øvrige energisystem (eksempelvis elspotmarked og øvrige services). Sådanne analyser, der muliggøres ud fra de opsamlede data, kan komme værkerne til gode i kommende etableringsprojekter og potentielt give anledning til forbedrede driftsforhold/metoder for den enkelte varmepumpe.

Portalen varmelagre.dk er en landsdækkende side, der indeholder både aktuelle og historiske data for store varmelagre. Data leveres fra værker uden filtrering og præsenteres til orientering, men uden medfølgende garantier.