20. aug 2021 Orientering

DK2020-klimaplaner og fjernvarme

De fleste danske kommuner er med i klimaprojekt DK2020, der forpligter kommunerne til at udlede nettonul i 2050. Derudover har kommunerne ofte en målsætning om at reducere CO2 udledningen med 70 procent inden 2030. Få inspiration til at bidrage til den grønne omstilling med kommunerne her.

Flere kommuner har i dag et mål om at være CO2-neutral kommune. Skal din være den næste?

Når fjernvarmeselskaberne lægger om til biomasse, sol eller bruger den grønne vindmøllestrøm i varmepumper, kan det bidrage til at nedbringe CO2.

I årevis har kommunerne taget lokalt klimalederskab ved at arbejde målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere deres CO2-aftryk. Hver især har gjort det ud fra lokale potentialer og forudsætninger. Men med projektet ”DK2020-klimahandlingsplaner for hele Danmark” bliver indsatsen mere strømlinet.

Projektet handler om at sikre alle landets kommuner rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandleplaner ud fra en fælles metode og forpligte kommunerne til at nå de samme ambitiøse målsætninger som følger Paris-aftalen. Senest i 2050 skal kommunen som geografisk område vise, hvordan man vil opnå netto nul-udledning af CO2.

Der er i foråret 2021 blevet åbnet for at de resterende kommuner også deltager i DK2020, således at alle danske kommuner vil skulle lave forpligtende strategiske partnerskaber og handlinger. De første pilotkommuner er færdige med deres klimahandlingsplaner, de sidste planer forventes at blive godkendt i 2023.

Fjernvarmens rolle
Det har altid været en god idé for fjernvarmeselskaberne at arbejde tæt sammen med kommunerne og eksempelvis inddrage de kommunale planlæggere så tidligt som muligt under udarbejdelsen af projektforslag. Nu, med DK2020-projektet, er der kommet fornyet politisk fokus på at sikre grøn varme til alle borgere i hele Danmark.

Metoden i DK2020 fordrer, at aktørerne skal inddrages ikke kun i implementeringen, men også i selve planlægningen af de prioriterede tiltag. Det vil sige, at der her er en fantastisk mulighed for at komme med helt ind i kommunens maskinrum og deltage i udformningen af tiltag. Dette gør, at fjernvarmeselskaberne flere steder møder et øget pres fra kommunerne for at udvide fjernvarmen så meget som muligt og omstille den sidste rest af fossil varmeproduktion.

Kommunen har en unik og neutral myndigheds-rolle over for borgerne i vejledningen til de bedste grønne løsninger. Denne rolle kan bruges af fjernvarmeselskaberne, som en løftestang for selskabets grønne tiltag. Fjernvarmesektoren kan og skal være en aktiv medspiller for kommunerne og er en vigtig brik i fremtidens energisystem.

Hvad gør Dansk Fjernvarme?
Varmeplanlægning, samfundsøkonomiske beregninger, god proces med borgerinddragelse, teknisk indsigt om egne og andre energiteknologier, etc. Der er nok at se til i arbejdet med at få udfaset de fossile brændsler i boligopvarmningen og få de mange boliger over på grøn fjernvarme. For at hjælpe fjernvarmeselskaberne med arbejdet, har Dansk Fjernvarme derfor nedsat en ny taskforce, dedikeret til arbejdet med at konvertere. Arbejdet med at få konverteret de mange boliger til grøn fjernvarme er en af Dansk Fjernvarmes vigtigste opgaver de kommende år. Det er en bunden opgave, som rigtig mange selskaber heldigvis allerede er godt i gang med. Vi sidder med andre ord med nøglen til at indfri politikerne og vores egne klimaambitioner.