01. nov 2018 Statistik

Dokumentation fra Dansk Fjernvarmes medlemmer

Brancheaftalen for bæredygtig biomasse fra december 2014, indgået af Dansk Fjernvarme og Dansk Energi, trådte i kraft 1. august 2016. Aftalen omfatter værker, der anvender flis og træpiller, og som er større end 20 MW.

Herunder kan du hente statusrapporterne fra de selskaber, der er omfattet af krav om dokumentation skal være offentlige.

Rapporterne for bæredygtig biomasse angiver:

  • Andelen af bæredygtig biomasse
  • CO2-udledning i værdikæden og reduktion af CO2 i forhold til referenceanlæg med fossile brændsler
  • Tredjeparts uafhængige vurdering

Hent rapporter