04. dec 2014 Orientering

Brancheaftale om bæredygtig biomasse

Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har lavet en ny rammeaftale for sikring af bæredygtig biomasse, som bliver præsenteres for klima-, energi- og bygningsministeren, Rasmus Helveg Petersen.

Godt en tredjedel af Dansk Fjernvarmes medlemsværker fyrer med bæredygtig biomasse. I forhold til at fyre med kul har beregninger vist, at man kan opnå en CO2-reduktion på næsten 90% ved at bruge biomasse.

Du kan hente brancheaftalen om biomasse (den findes også i en engelsk udgave) og faktaarket her på siden.

Hent publikationer

  • 01. jul 2016

    Brancheaftale om sikring af bæredygtigt biomasse

  • 01. jul 2016

    Industry agreement to ensure sustainable biomass

  • 04. dec 2014

    Bæredygtig biomasse - faktaark