Webinar

Afholdt: Webinar om reglerne for nye og eksisterende fjernvarmeområder

Hør om reglerne for udrulning af fjernvarme i konverteringsområder og reglerne for eksisterende fjernvarmeområder.

WEBINARET BLEV AFHOLDT DEN 19. MAJ 2021.

Et nyt regelsæt for konverteringsprojekter er landet, der bl.a. giver muligheder for at se bort fra fossile scenarier. Samtidig er der stadig fjernvarmeområder, hvor ikke alle er tilkoblet fjernvarmen eller hvor enkelte fjernvarmekunder overvejer at søge dispensation fra tilslutnings- eller forblivelsespligten.

På webinaret vil Dansk Fjernvarme sammen med Advokatfirmaet Energi & Miljø gennemgå hvilke regler, der er for nye fjernvarmeområder og hvilke regler der gælder for eksisterende fjernvarmeområder.

På webinaret kan du bl.a. høre:
• Hvordan skal kommunen forholde sig, når man vil se bort fra fossile scenarier i energiplanlægningen?
• Hvordan er godkendelsesprocesserne, når der skal søges om tilskud til udrulning af fjernvarme?
• Hvad skal kommunerne være opmærksomme på i forbindelse med høringer?
• Hvordan finder kommunen ud af, om der er tilslutnings-/forblivelsespligt for en ejendom?
• Hvad kan man gøre, hvis ikke alle husstande er tinglyst (evt. modtaget underretning) med tilslutningspligt i kollektivt forsynede områder, hvor der i sin tid er vedtaget tilslutningspligt?
• Hvad gælder der for ejendomme, der er omfattet af tilslutningspligt, men som ikke er tilsluttet indenfor 9 års fristen?
• Hvad gælder der for ejendomme, der en gang har fået dispensation for tillslutningspligten, men som efterfølgende skifter ejer?
• Hvilke reger skal tages i betragtning, hvis fjernvarmekunder søger dispensation for tilslutnings- eller forblivelsespligt? 
• Hvordan kan kommunerne i samarbejde med fjernvarmeselskaberne håndtere henvendelser fra kunderne. Hvem har beslutningskompetencen og hvordan er  klagemulighederne?

Der er afsat 2 timer til webinaret, hvor deltagerne vil få rig mulighed for at stille spørgsmål til emnerne.

Er webinaret noget for dig?
Webinaret henvender sig til dig, der har ansvar for sager om fjernvarme og/eller arbejder med fjernvarmeprojekter i kommunen og hele godkendelsesprocessen i projekterne, herunder f.eks. konverteringsprojekter.

Alle deltagere vil få adgang til en optagelse af webinaret og de viste slides i en måned efter afholdelsen. Så selvom du ikke har mulighed for at deltage i selve webinaret, kan du via din tilmelding se optagelsen på et andet tidspunkt.

Du vil senest én hverdag inden webinarets afholdelse modtage en mail med linket til webinaret samt yderligere vejledning.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før webinaret.

Hvad er et webinar?

Et webinar er et online-kursus, hvor du deltager direkte på internettet, frem for at dukke op på en fysisk adresse. Underviseren giver sin præsentation online via sin skærm, hvor du lytter med fra din PC eller tablet/smartphone. Under webinaret har du mulighed for at stille spørgsmål direkte til underviseren via en chat.

Hvordan deltager du i webinaret?

Du deltager i webinaret via din computer eller via din tablet/smartphone. Du skal ikke bruge webcam, men det kan være en fordel at bruge høretelefoner. Hvis lyden/billedet er meget ustabil, kan det være en fordel at tilslutte din PC til en kabelforbindelse i stedet for wifi.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.
Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Indlægsholder

Pernille Aagaard Truelsen

Pernille Aagaard Truelsen er advokat og partner hos Advokatfirmaet Energi & Miljø, og beskæftiger sig særligt med  energi- og miljøret samt kommunale, offentlige og private forsyningsvirksomheders retsforhold.

Anders Jespersen

Indlægsholder

Anders Jespersen

Anders Jespersen er ansat ved Dansk Fjernvarme, hvor han arbejder som økonomisk konsulent. Han har blandt andet ansvaret for afgiftsområdet. Anders underviser på flere kurser hos Dansk Fjernvarme.