Webinar

Køb optagelse: Webinar om optimering af store udeluftvarmepumper

Deltag i webinaret og hør om resultaterne fra EUDP-projektet ”Optimering af store udeluftvarmepumper”.

Webinaret blev afholdt den 24. september 2022. Du kan købe adgang til optagelsen i en begrænset periode. Prisen er 495 kr. ekskl. moms for medlemmer af Dansk Fjernvarme og Grøn Energi. For ikke-medlemmer er prisen 660 kr. ekskl. moms. Send en mail til tilmelding@danskfjernvarme.dk.

På webinaret vil projektforløbet og resultaterne fra projektet ”Optimering af store udeluftvarmepumper”, der startede i november 2019 og afsluttes december 2022, blive præsenteret.

På webinaret kan du bl.a. høre om:
• Erfaringer fra målinger på 6,5 MW varmepumpeinstallation i Brædstrup
• Recirkulation af udeluft
• Erfaringer med ny styring af varmgasafrimning 
• Guide om design af fordampersystem for store udeluftvarmepumper

Baggrunden for projektet er beskrevet således i projektansøgningen: 
På grund af de store variationer i lufttemperatur (fra ca. -10 til + 30°C), i luftfugtighed (tåge, regn og sne) såvel som i vindhastigheder og retninger, ligger udfordringerne primært på fordamperens side, som særligt forårsager problemer med frost / isopbygning og afrimning samt andre driftsproblemer i perioder med en høj omgivelsestemperatur  . Dette betyder blandt andet, at installationen skal optimeres i forhold til reduktion af frost / isopbygning og effektiv afrimning af fordamperoverflader. Desuden skal fordamperne og resten af installationen designes og dimensioneres optimalt med hensyn til levetidsøkonomi og energieffektivitet. Der er desuden behov for at se på ulemperne i nabolaget på grund af støj og store mængder afkølet luft. 

Projektet har tidligere været omtalt på to af Dansk Fjernvarmes arrangementer: Erfa-møde om varmepumper i 2020 og Temadag om luftoptagere til store kollektive luft/vand varmepumper i 2022. Ved dette webinar vil udbyttet af hele projektet blive præsenteret med særlig fokus på en udarbejdet Guideline om design af fordampersystem til store udeluftvarmepumper.

Er webinaret noget for dig?
Webinaret henvender sig til dig, der har en udeluftvarmepumpe eller som overvejer at investere i en udeluftvarmepumpe til fjernvarme.

Alle deltagere vil få adgang til en optagelse af webinaret og de viste slides i en måned efter afholdelsen. Så selvom du ikke har mulighed for at deltage i selve webinaret, kan du via din tilmelding se optagelsen på et andet tidspunkt.

Du vil senest én hverdag inden webinarets afholdelse modtage en mail med linket til webinaret samt yderligere vejledning.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før webinaret.

Hvad er et webinar?

Et webinar er et online-kursus, hvor du deltager direkte på internettet, frem for at dukke op på en fysisk adresse. Underviseren giver sin præsentation online via sin skærm, hvor du lytter med fra din PC eller tablet/smartphone. Under webinaret har du mulighed for at stille spørgsmål direkte til underviseren via en chat.

Hvordan deltager du i webinaret?

Du deltager i webinaret via din computer eller via din tablet/smartphone. Du skal ikke bruge webcam, men det kan være en fordel at bruge høretelefoner. Hvis lyden/billedet er meget ustabil, kan det være en fordel at tilslutte din PC til en kabelforbindelse i stedet for wifi.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.
Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Underviser

Svenn Hansen

Svenn Hansen er ansat ved Teknologisk Institut i Aarhus med titel som faglig leder for varmepumper. Han har i en årrække været sekretær for kvalitetssikringsordningen for varmepumper ”VarmePumpeOrdningen” med ca. 100 medlemmer. Han er projektleder for EUDP-projektet ”Optimering af store udeluftvarmepumper”, der især går ud på at optimere drift og afrimning af fordampersystemer for udeluft. 

Alex Fredslund

Underviser

Alex Fredslund

Alex Fredslund er ansat som konsulent hos Dansk Fjernvarme og beskæftiger sig primært med varmepumper og kraftvarme.