Webinar

Afholdt: Energi på Toppen online: Hvad betyder en grøn skattereform for boligopvarmningen?

Regeringen og Folketinget forhandler om en grøn skattereform. På webinaret den 16. december kigger vi på, hvad en reform vil have af indvirkning på blandt andet fjernvarme og boligopvarmning.

ARRANGEMENTET BLEV AFHOLDT DEN 16. DECEMBER 2020.

Som aftalt med Folketinget i klimaaftalen for energi og industri fra juni måned, har regeringen netop fremlagt sit bud på en grøn skattereform. 

Reformen er inddelt i tre faser, hvor den første forløber frem mod 2022. I den indledende fase er der ikke fundet plads til en høj ensartet CO2-afgift, som ellers er efterspurgt af bl.a. Klimarådet, regeringens støttepartier og en lang række grønne organisationer. De peger alle på, at en CO2-afgift er nødvendig for at nå 2030-målet. I stedet har regeringen i første omgang spillet ud med en energiafgifter for erhvervslivet, mens analysearbejdet sættes i gang med henblik på en CO2-afgift på et senere tidspunkt. 

Vi tager temperaturen på udspillet og kigger samtidig frem i tiden og ser på, hvad en ensartet CO2-afgift kan have af betydning for fjernvarmesektoren og vores boligopvarmning.

Du vil dagen inden webinarets afholdelse modtage en mail med linket til webinaret samt yderligere vejledning.

Program

09.00 Velkomst
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

09.10 Nødvendigheden af en CO2-afgift
Oksekød, flyrejser og andre klimabelastende aktiviteter bør prismæssigt afspejle de aftryk, de sætter på klimaet. Det er et af de absolut mest effektive værktøjer, som vi kan tage i brug for at komme i mål med 70%-målsætningen. Sådan lyder det fra regeringens rådgivende organ, Klimarådet, som fra starten har været en markant fortaler for en ny model for en CO2-beskatning med en ensartet høj CO2-afgift. Sådan en afgift bliver det ikke til for nuværende. Klimarådet kommenterer regeringens udspil og fortæller om, hvorfor en CO2-afgift er nødvendig for 2030-målet.
Jørgen Elmeskov, næstformand, Klimarådet

09.25 Hvorfor man sagtens kan indfase en CO2-afgift allerede nu
Dansk industri har udtrykt skuffelse over regeringens udspil til en grøn skattereform. I stedet for en energiafgift, burde regeringen have præsenteret en ensartet CO2-afgift. I modsætning til regeringen mener industrien, at afgiften faktisk forholdsvis let kan fastsættes og indfases. Hør Dansk Industri fortælle om, hvorfor en CO2-afgift er at foretrække fremfor en energiafgift. 
Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef, Dansk Industri

09.40 Diskussion og debat

09.50 CO2-afgift – én blandt flere afgifter
Fjernvarme Fyn konkretiserer betydningen af en grøn skattereform. Med nye afgifter på energi og muligvis senere på CO2 skal selskabet forholde sig til endnu en afgift, som vil have betydning for udnyttelse af varme fra selskabets energianlæg. 
Lars Hansen, specialkonsulent, Fjernvarme Fyn 
 
10.05 Hvordan understøtter reformen grøn varme?
Hvad vil en grøn skattereform med dertilhørende højere CO2-afgift betyde for omstillingen af boligopvarmningen. Hvordan kan de næste faser af skattereformen understøtte omlægningen til grøn varme?
Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning, Aalborg Universitet

10.20 Diskussion og debat

10.30 Politisk debat
Kathrine Olldag, skatteordfører, RV og Mai Villadsen, klimaordfører, EL

11.00 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest onsdag den 16. december kl. 8.00.

Hvad er et webinar?

Et webinar er et online-kursus, hvor du deltager direkte på internettet, frem for at dukke op på en fysisk adresse. Underviseren giver sin præsentation online via sin skærm, hvor du lytter med fra din PC eller tablet/smartphone. Under webinaret har du mulighed for at stille spørgsmål direkte til underviseren via en chat.

Hvordan deltager du i webinaret?

Du deltager i webinaret via din computer eller via din tablet/smartphone. Du skal ikke bruge webcam, men det kan være en fordel at bruge høretelefoner. Hvis lyden/billedet er meget ustabil, kan det være en fordel at tilslutte din PC til en kabelforbindelse i stedet for wifi.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.
Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.