Webinar

Energi på Toppen online: Hvad betyder demokratisk ejerskab for lige udvikling i hele Danmark?

Dansk Fjernvarme undersøger i samarbejde med Demokratisk Erhverv, hvordan demokratisk ejerskab af virksomheder bidrager til den lokale samfundsudvikling, herunder hvordan forbrugereje af fjernvarmeselskaber understøtter borgernes medbestemmelse i den grønne omstilling.

Regeringen vil sammen med et flertal af Folketinges partier styrke vidensgrundlaget for demokratiske virksomheder i Danmark. Med den seneste finanslov afsættes der derfor tre millioner kroner til nedsættelse af en ekspertarbejdsgruppe, som skal undersøge og beskrive forholdene ved demokratiske virksomheder, herunder medarbejder-, producent- og forbrugereje.

Med udgangspunkt i en aktuel politisk interesse for området, undersøger Dansk Fjernvarme til Energi på Toppen i samarbejde med tænketanken Demokratisk Erhverv, hvilken værdi demokratisk ejede virksomheder har for samfundet – særligt de lokale samfund. I det lys kigger vi på, hvordan forbrugerejet af fjernvarmeselskaber understøtter lokalsamfundene og borgernes aktive del og medbestemmelse i den grønne omstilling.

Foreløbigt program

09.00 Velkomst
v/ Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

09.10 Andelsbevægelsen og den lokale sammenhængskraft
 
Om demokratisk ejerskab – hvorfor er det vigtigt for sammenhængskraften i landet? 

09.20 Hvad ved vi om demokratisk ejerskab i udlandet og Danmark?
v/ Andreas Pinstrup Jørgensen, direktør, Demokratisk Erhverv

09.30 Hvad har demokratisk realkredit af betydning for udlån i hele landet?

09.40 Hvorfor er de demokratisk ejede virksomheder vigtige for lokalsamfundene?

09.50 Debat og diskussion

Kommende regulering af fjernvarmesektoren– konsekvenser for ejerskabet? 

10.00 Hvad er de demokratiske fordele ved forbrugereje – og hvordan er det en styrke i den grønne omstilling?

10.10 Skal forbrugeren sættes fri, og trænger fjernvarmen til en ny regulering?

10.20 Hvordan arbejder det forbrugerejede selskab for effektivitet og grøn omstilling?

10.30 Debat og diskussion

10.40 Politisk debat

11.00 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest tirsdag den 6. april 2021

Hvad er et webinar?

Et webinar er et online-kursus, hvor du deltager direkte på internettet, frem for at dukke op på en fysisk adresse. Underviseren giver sin præsentation online via sin skærm, hvor du lytter med fra din PC eller tablet/smartphone. Under webinaret har du mulighed for at stille spørgsmål direkte til underviseren via en chat.

Hvordan deltager du i webinaret?

Du deltager i webinaret via din computer eller via din tablet/smartphone. Du skal ikke bruge webcam, men det kan være en fordel at bruge høretelefoner. Hvis lyden/billedet er meget ustabil, kan det være en fordel at tilslutte din PC til en kabelforbindelse i stedet for wifi.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.
Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.