Skræddersyede kurser

Skræddersyede kurser

Kan jeres behov ikke dækkes af et af vores tilbud, skræddersyr vi gerne et kursus, et seminar eller et online arrangement, som matcher dit selskabs ønsker og behov

Vi sparrer med jer om indhold og rammer og bringer vores erfaring i spil i planlægningsfasen. Vi følger forløbet hele vejen igennem fra planlægning til gennemførelse og evaluering.

Dansk Fjernvarmes egne konsulenter kan inddrages som undervisere eller indlægsholdere, ligesom vi har kontakt til en lang række eksterne konsulenter, som vi kan lave aftaler med.

Derudover kan vi også hjælpe med den konkrete afholdelse, hvis I har brug for en facilitator til et fysisk eller online kursus eller arrangement.
I kan også vælge at slå jer sammen med andre selskaber, som har samme behov som jer.
 
Fordelene ved lokal undervisning er mange:
 
• I får et fælles afsæt for forståelse af et emne eller et indhold
• Intensiv erfaringsudveksling og videndeling
• Der kan inddrages eksempler og opgaver fra jeres hverdag
• Minimal transporttid
• I vælger det sted og det tidspunkt, der passer ind i jeres hverdag
• I kan gå sammen med andre selskaber i lokalområdet, som I samarbejder med, og skabe stærkere relationer til dem
 
Eksempler til inspiration
 
• Bestyrelseskursus eller bestyrelsesseminar
    o Bestyrelseskursus for et til fire bestyrelser i et specifikt emne/område
    o Strategiseminar med ekstern facilitator
    o Indlæg på bestyrelsesmøder om et specifikt emne
    o Bestyrelsesseminar med eksterne indlægsholdere
• Kursus for medarbejdere/ledere i specifikt emne
    o Kompetenceudvikling for medarbejdere og/eller leder(e)
• Facilitering af webinar eller online konference
    o Hyr os til at facilitere hele forløbet
• Udbyde et eksisterende kursus lokalt
    o Hvis der er et kursus blandt vores eksisterende kurser, som I har en gruppe, I gerne vil have på, kan vi udbyde kurset tæt på jer på samme vilkår som andre kurser hos Dansk Fjernvarme
 
Vil du høre mere?
Vi ved først, hvordan jeres specialdesignede kursus skal se ud, når vi sammen har klarlagt præmisser og behov, så ring til os for en uforpligtende snak.
 
Lisbeth Aagaard Mountfield tlf. 23 31 88 02
 
Ane Puggaard Elbro Jørgensen tlf. 20 55 77 25

Hvad koster det?

Prisen afhænger helt af
• hvor mange deltagere I vil have med på kurset
• hvor lang tid kurset varer
• hvilke og hvor mange undervisere der skal undervise
• om I selv står forplejning og/eller lokaleleje
 
Vi garanterer, at vi giver jer en fair pris som er konkurrencedygtig med lignende tilbud.
 

Hvor kan kurset holdes?

Kurset kan holdes i jeres egne lokaler, i Fjernvarmens Hus eller på et lokalt hotel eller konferencested.
 
Vi hjælper gerne med at lave konkrete aftaler med et hotel eller konferencested.
Hvis kurset holdes online, faciliterer vi det fra Fjernvarmens Hus, mens indlægsholdere kan være i Fjernvarmens Hus eller på egen lokation.
 

Hvem underviser på kurset?

Vi finder i samspil med jer den eller de underviser/e, som matcher jeres behov bedst.
Vi trækker på vores eksisterende kontakter og finder også gerne en ny kontakt, hvis I har særlige ønsker.