Sikkerhed & arbejdsmiljø

Nyhed: Styrk dit kendskab til reglerne for elektriske installationer og anlæg

Er du opmærksom på reglerne inden for el-området? Deltag i kurset og øg dit kendskab til lovgivningen for elektriske installationer og anlæg.

Ved at deltage i kurset får du styrket dit kendskab til de gældende regler inden for el-området. Kurset vil også give dig kendskab til hvordan El-sikkerhedsloven er opbygget, så du nemmere anvende den i praksis. 

Kurset sætter ligeledes fokus på at give dig et solidt kendskab til regler for dokumentation af elektriske installationer og anlæg samt verifikationsrapporter. Dit kendskab til reglerne kan være med til at forhindre, at I som ejer af en elektrisk installation/anlæg, kommer til at skulle overtaget en installation/anlæg, som ikke lever op til det som I havde forventet jf. kravspecifikation. 

På kurset lærer du om
• El-sikkerhedsloven
• Bekendtgørelser under loven
• Installationsbekendtgørelsen – BEK 1082
• Installationsstandarden DS/HD 60 364 SIK
• Regler for udskiftning af komponenter i tavler
• Regler for dokumentation af tavler
• Regler for dokumentation af installationer og maskiner
• Verifikationsrapporter
• Evt. brugen af sd.ds.dk

Er kurset noget for dig?
Kurset henvender sig til dig, som er ansvarlig for og/eller udfører elektriske installationer hos et forsyningsselskab.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation
 
09.20 Overordnet lovgivning
El-sikkerhedsloven / Direktiver LVD, MD og EMC.

10.30 Pause

10.40 Tavler
Ændring eller flytning af tavler samt dokumentation af tavler.

12.00 Frokost

12.45 Dokumentation
Dokumentation af installationer og maskiner samt gruppearbejde omkring dette.

14.00 Kaffe og kage

14.15 Verifikation
Verifikationsrapporter for installationer og maskiner samt gruppearbejde.

15.30 Opsamling og evaluering 

15.45 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Jørn Jørgensen

Underviser

Jørn Jørgensen

Jørn er ansat hos El-konsulenterne og tilbyder undervisning og rådgivning til virksomheder indenfor el-branchen i ind- og udland. Undervisningen sker indenfor lovgivning og retningslinjer for udførelse og drift af elektriske installationer, maskinanlæg, el-forsyningsanlæg m.m.