Sikkerhed & arbejdsmiljø

Opfølgende L-AUS kursus

Bliv opdateret på el-sikkerhed, så du fortsat kan udføre arbejde på elektriske anlæg og installationer.

Med dette kursus kan du vedligeholde dine kompetencer på el-sikkerhedsområdet, så du fortsat kan arbejde med drift af elektriske anlæg og elektriske installationer/maskiner ifølge El-sikkerhedsloven.

Du får viden om driftsprocedurer og arbejdsprocedurer i forbindelse med spændingsløst arbejde, arbejde under spænding samt arbejde i nærheden af spændingsførende dele. Derudover får du viden om vedligeholdelsesprocedurer i forhold til reparationsarbejde, udskiftningsarbejde, midlertidig afbrydelse samt afslutning af vedligeholdelsesarbejde.
Derudover vil du lærer om elektrisk og mekanisk sikkerhed.

Kurset opfylder betingelserne i DS/EN 50110-1 kap. 6.3.3 (vedligeholdelse af personalets faglige niveau) for lavspænding.

Hvis ulykken er ude i forbindelse med elektrisk arbejde, er det vigtigt at vide hvordan du giver livredende førstehjælp. Underviseren vil derfor kort gennemgå dette.

På kurset lærer du om
• Indholdet i DS/EN 50110-1 for lavspænding
• Sikkerhedsforanstaltninger
• Driftsprocedurer
• Arbejdsprocedurer
• Vedligeholdelsesprocedurer
• Elektrisk og mekanisk sikkerhed
• Livredende førstehjælp

Form
På kurset vil relevant viden blive gennemgået af underviseren, men der lægges op til dialog, så bring gerne dine egne udfordringer fra dit daglige arbejde i spil. Der vil være mindre teoretiske øvelser undervejs.

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, som er certificeret til at arbejde med drift af elektriske anlæg og installationer under spænding, spændingsløst eller i nærheden af spændingsførende dele, men du vil gerne vedligeholde dine kompetencer på området.

Fornyelse af certifikat
Det er den fagansvarlige i selskabet, som er ansvarlig for at medarbejderne og den fagansvarlige selv har de rigtige kompetencer for at kunne udføre arbejde på elektriske anlæg og installationer.
 
Det er derfor anbefalet god praksis, at selskabets certifikater gennemgås mindst én gang om året. Det betyder også, at dette kursus kan tages som repetition og vedligehold af de rigtige kompetencer, selvom en medarbejder er i besiddelse af et certifikat. Skal medarbejderen derimod certificeres, er vores ”L-AUS kursus” det rette – læs mere her.

Vær opmærksom på, at der kan være selskaber hvori den fagansvarlige er selskabets ledelse (formand for bestyrelsen eller en driftsleder/direktør). Vedkommende har ansvaret, men behøver dog ikke have faglig indsigt.

Det enkelte selskab skal selv vurdere hvor ofte deres medarbejder skal instrueres i L-AUS reglerne, men det skal gøres regelmæssigt. Derudover skal selskaberne huske at stille krav til fremmede håndværkere og derved sikre sig, at håndværkerne har den passende instruktion i L-AUS reglerne.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart. 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer. 

Underviser

René Kjemtrup

René er konsulent i virksomheden El-konsulenterne. René har indgående kendskab til elbranchen, med mange års erfaring, både praktisk og som leder, på tværs af branchen. Udover at være konsulent for El-konsulenterne, er René direktør for brancheforeningen Dansk El-Tavle Forening og generalsekretær for Elektroteknisk Forening.