Sikkerhed & arbejdsmiljø

NYHED: Lær at redde liv - Førstehjælp med hjertestarter

Hvis en af dine kollegaer, medarbejdere, kunder eller gæster pludselig får et hjertestop, astmaanfald eller insulinchok, ved du så, hvordan du skal handle for at redde liv?

På vores kursus ”Førstehjælp med hjertestarter” lærer vi dig at give hurtig og korrekt førstehjælp i de første kritiske minutter, indtil ambulancen er fremme. Med førstehjælp og brug af hjertestarter overlever op til 74 %.

På kurset lærer du bl.a. at:
• Forstå kroppens anatomi, livsvigtige organer og kredsløb
• Kende symptomer og årsager til bl.a. hjertestop/blodprop i hjertet
• Kende symptomer på hjerneblødning/blodprop i hjernen
• Basal genoplivning af en bevidstløs person med Hjerte-Lunge-Redning og en hjertestarter
• Håndtere en førstehjælpsindsats korrekt ud fra førstehjælpens 3 hovedpunkter ved ulykker
• Tage hånd om de psykiske efterreaktioner på en ulykke
• Tilkalde professionel hjælp via 112, få råd via regionernes akuttelefoner mv.
• Forebygge ulykker i hverdagen ved at skabe en sikker adfærd i virksomheden
• Yde førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos voksne og børn

På kurset vil der også være en dialog om arbejdsulykker især med fokus på forebyggelse og brug af værnemidler samt have kendskab til de evt. interne alarmeringsplaner.

I det omfang det er muligt, vil underviseren benytte virkelighedstro øvelser såsom en el-ulykke eller faldulykke. Vi vil tage en snak om nødflytning - hvornår må man, eller skal man flytte en person.

Hvad får jeg ud af kurset?
Du lærer korrekt førstehjælp, som sætter dig i stand til at yde den afgørende hjælp i de første kritiske minutter og dermed øge chancerne for overlevelse. Du bliver fortrolig med, hvordan du skal handle på en ulykke og hvornår.

Du får Falcks Førstehjælpsbog og en lommemaske til genoplivning med hjem. Derudover får du et kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Er kurset noget for mig?
Kurset er for dig, som gerne vil lære korrekt førstehjælp med hjertestarter eller ønsker at genopfriske din viden om førstehjælp. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at du genopfrisker dit førstehjælpskursus hvert 2. år. Undervisningen er relevant for både ledere, medarbejdere og sikkerhedspersonale.

Underviser
Kursets underviser, Jørgen Agergaard Jensen, er Falckredder, og han har mange års erfaring i at redde mennesker i livsfare. Jørgen er registreret i Dansk Førstehjælpsråd.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.