Service

Træf om energimålere og dataanvendelse 2023

Nyheder, inspiration og erfaringsudveksling – to spændende netværksdage med dine kollegaer i branchen, hvor du får ny inspiration inden for aktuelle temaer og problemstillinger om energimålere. 

Kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme

På træffet lægger vi i høj grad vægt på, at du får mulighed for at erfaringsudveksle, skabe kontakter og netværke med kollegaer, som står i samme problemstillinger som dig.

På baggrund af indlæg fra kompetente indlægsholdere får du mulighed for i grupper eller i plenum at debattere de problemstillinger og/eller løsningsmuligheder, som bliver fremstillet i indlæggene, og sammenholde det med dit daglige arbejde.

Træffet strækker sig over to dage. Selve træffet afholdes i Fjernvarmens Hus, mens middag og overnatning foregår på Hotel Scandic i Kolding.

Er træffet noget for dig?
Træffet er for medlemmer af Dansk Fjernvarme, der arbejder med energimålere og gerne vil have og bidrage til erfaringsudveksling om emnet.

Program

Dag 1:  

09.30 Velkomst og præsentation 
Steen Kramer Jensen og Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme  

09.40 Den digitale varmemester – overvågning, fejlfinding og udbedring af varmeanlæg  
Den Digitale Varmemester er skabt i et tæt samarbejde mellem DIN Forsyning og Kamstrup med målet om at skabe en løsning, der kan gavne hele fjernvarmebranchen. Løsningen er en helt ny proaktiv og struktureret tilgang til lavtemperaturfjernvarme, der gennem digitalisering og algoritmer effektiviserer hele arbejdsprocessen omkring overvågning, fejlfinding og optimering af varmeanlæg.
Mathis Dahlqvist og/eller Jens Christian Jensen, Kamstrup samt Poul Scheby, DIN Forsyning 

10.30 Pause  

10.30 Udbud og målerudskiftning 
Hvilke overvejelser skal du gøre dig, når du står for at udskifte din målerpark? Hvad vil du bruge data til udover afregning? DFP fortæller om deres erfaringer med målerudbud, og om hvad der lægges vægt på i øjeblikket. 
Henrik Andersen, DFP 

11.15 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper 

12.00 Frokost 

12.45 Hvordan kan man gøre brug af Fjernvarmens Serviceordning? 
Solrød Fjernvarme bruger aktivt Fjernvarmens Serviceordning i forbindelse med deres abonnementsordning. Hvilke erfaringer har de gjort sig? 
Hans Odder, Solrød Fjernvarme  

13.15 Styring af forbrugerinstallationer
 
Hvad kræver ECL-enheden af forbrugerinstallationen, og hvad skal man være opmærksom på, når man konfigurerer og benytter den? 
Bjarne Strade, Danfoss 

13.45 Pause 

14.00 Eksempler på, hvad et lille værk har brug for til analyser ud fra målerdata 
Karsten Daugaard, Sydfalster Fjernvarmeværk 

14.30 Kaffe og kage 

15.00 Cybersikkerhed 
Trusselsniveauet er steget, og der er stor bevågenhed omkring anvendelse og opbevaring af data. Du har nogle muligheder gennem dit kontingent gennem Dansk Fjernvarme for at trække på deres viden fra EnergiCert. Få styr på, hvad I som selskab skal være særlig opmærksom på, og hvad du har af muligheder.  
Søren Maigaard, EnergiCert 

15.45 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper   

16.30 Afrunding  
Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme 

16.45 Tak for i dag – herefter indkvartering på hotellet 

18.00 Middag på hotellet 


Dag 2:  


08.30 Opsamling fra dag 1 
Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme 

08.35 Hvilket software kan man bruge i processen til at styre leverandører og nye kunder 
Lars Frederiksen, Softværket 

09.20 Pause  

09.30 Faldgruber ved målerskift  

10.15 Pause 

10.30 Deling af data på tværs af forsyningssektorer 

11.15 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper 

12.00 Frokost 

12.45 Bygningshub.dk 
Bygningshubben giver adgang til data om bygninger og deres energiforbrug. Bygningshubben samler og udstiller data om el- og fjernvarmeforbrug i bygninger samt data fra BBR, energimærkningsdatabasen og DMI’s vejrstationer. Hvad er fordelene ved at komme med? 
Morten Høg, Energistyrelsen  

13.45 Kaffe og kage 

14.00 Afrunding – og hvad skal vi høre om næste år? 
Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme 

14.30 Tak for denne gang 

Pris for ophold inkluderer

Pris for ophold inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad på hotellet.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før træffet starter.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.