Service

Strategisk kommunikation - Få styr på kernebudskaberne!

Har dit fjernvarmeselskabs styr på budskaberne internt og eksternt, og kan I kommunikere dem klart og tydeligt til jeres kunder og interessenter?

I en tid hvor der er stort fokus på grøn omstilling og bæredygtighed samt en øget kommercialisering af fjernvarmeområdet, er det afgørende, at du har helt styr på dit fjernvarmeselskabs styrkepositioner. Du skal også sikre engangementet blandt fjernvarmeselskabets kunder og være helt skarp på deres motiver til at vælge fjernvarme. 

På kurset får du viden og værktøjer til at arbejde strategisk med kommunikation, så I rammer jeres kunder og interessenter med de rigtige budskaber på de rigtige tidspunkter.

Du får du et konkret værktøj tilpasset jeres formål og målgrupper, der kan anvendes i det daglige arbejde.

På kurset lærer du om
• Hvad strategisk kommunikation er
• Hvordan du identificerer din(e) målgruppe(r)
• Hvad kernebudskaber og kernefortællinger er
• Hvordan du identificerer dit fjernvarmeselskabs kernebudskaber, og hvordan kan du bruge dem
• Hvad modhistorier er, og hvordan de kan anvendes i dit fjernvarmesselskabs kommunikation
 
På kurset vil du få udleveret bogen ”Ledelseskommunikation”, som blandt andet indeholder de emner som kurset omhandler.
 
Er kurset noget for dig?
Kurset henvender sig til dig som er beslutningstager i et fjernvarmeselskab. Du har eller vil have fokus på strategisk kommunikation, da det er vigtigt for at fastholde eksisterende kunder men også tiltrække nye kunder.
For at opnå den optimale værdi for dit fjernvarmeselskab, anbefaler vi, at du eller en anden relevant person fra selskabet deltager i kurset Kommuniker! Men hvordan?
 
Underviser
Marianne Wolff Lundholt, SDU
 


Figur 15. Ledelseskommunikationens Værktøjskasse. Kilde: Lundholt og Uldall 2010.
Fra: Marianne Wolff Lundholt and Anette Uldall: Ledelseskommunikation – fra teori til praksis.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og kort præsentation

Der er indlagt pauser og øvelsesarbejde løbende

Introduktion til strategisk kommunikation i en ledelsesoptik
• Hvad er strategisk kommunikation? 
• Hvorfor er det vigtigt at have snor i sine kommunikationsindsatser internt som eksternt?
• Hvordan kan I støtte op om kommunikationsmedarbejdere
• Hvordan kan man arbejde systematisk og strategisk med kommunikation i sit ledelsesvirke, både for at støtte eksterne kommunikationsindsaster og som middel til at højne medarbejderengagement og troværdighed?

I løbet af formiddagen får vi besøg af direktør, Kim Mortensen, der vil fortælle om sit perspektiv på Dansk Fjernvarmes strategiske indsatser - styrker og udfordringer.

Præsentation af kommunikationsmodel til strategisk ledelseskommunikation
Se modellen ovenfor.
 
Begrebet ”målgruppe”
• Introduktion til begrebet og modeller
• Deltagerne definerer deres målgrupper internt og eksternt

Begreberne ”kernefortælling” og ”kernebudskaber”
• Introduktion til begreberne
• Hvordan kan ledere bruge kernefortællinger?
• Eksempler på kernefortællinger
• Troværdighed i lederes kernefortællinger og kernebudskaber
• Deltagerne definerer deres kernebudskaber
  
12.00 Frokost

12.45 Begrebet ”modhistorie”
• Introduktion til begrebet
• Hvordan kan modhistorier anvendes som strategisk ledelsesgreb til at styrke interne og eksterne  kommunikationsindsatser? 
• Diskussion i grupper
• Deltagerne diskuterer og definerer modhistorier
 
Opsamlende arbejde med de forskellige præsenterede kommunikationsværktøjer og egnede kanaler

15.15 Afslutning og evaluering

15.45 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.