Service

Kontrol af fjernvarmeanlæg

Grundkursus for ikke-VVS'ere.

Målgruppe
Medarbejdere, der vejleder forbrugere om optimal drift af brugeranlæg og som ikke har en VVS-uddannelse, f.eks. elektrikere, automekanikere, maskinarbejdere etc.

Formål
Efter endt kursus kan deltageren redegøre for fjernvarmesystemers opbygning, funktion og drift og opnår kompetence til selvstændigt at udføre mindre kontrolopgaver på fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme.

Indhold
• Fjernvarmeanlægs opbygning
• Funktion og drift
• Mindre kontrolopgaver i forbindelse med brugeranlæg
• Parcelhuse og mindre ejendomme
• Basisviden

Underviser
TECHCOLLEGE, Aalborg

Se mere på UddannelsesGuiden, hvor både aktuelle datoer og deltagerpris kan ses.

Kurset er et AMU-kursus, og tilmelding skal derfor ske via hjemmesiden www.efteruddannelse.dk.

Efter kurset har du fundamentet til at gå videre på FjR-ordningens kursus Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg.