Service

HEAT - service på store fjernvarmeanlæg

Bliv klædt på til at indregulere og udføre service på store fjernvarmeanlæg

Optimering af de store varmeanlæg er en naturlig del af den grønne omstilling og gavner også økonomien for både producenter, beboere og boligejere.
Ved at kombinere driftsdata og klassisk eftersyn kan du være med til at sikre en målrettet og mere effektiv service af kundernes fjernvarmeanlæg.

På kurset lærer du om
Efter kurset kan du indregulere og udføre service på større fjernvarmeanlæg.
Det betyder, at du:
• har kendskab til gældende love og regler
• har viden om drift af radiatoranlæg og indstilling af temperaturer til 1-strengs og 2-strengs varmefordelingsanlæg samt ventilkarakteristikker og reguleringens betydning for drift og afkøling af fjernvarmevandet
• kan vurdere fjernvarmeforsynede anlægs drift på baggrund af energidata og temperaturer
• kan vurdere behov for service i forbindelse med aflæsning af driftsdata på anlæg
• kan indregulere, fejlfinde og udføre service og eftersyn på større fjernvarmeanlæg
• kan vejlede kunden om energioptimering og indregulering af varme- og brugsvandsanlæg

Kurset strækker sig over tre dage, og der veksles i undervisningen mellem teori og opgaveløsning.
Kurset udbydes løbende på tekniske skoler flere steder i landet, og datoer fremgår på amukurs.dk.

Der kan søges tilskud til deltagelse bl.a. via Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond og Industriens Kompetenceudviklingsfond.

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig med en vvs-energi-uddannelse/blikkenslageruddannelse eller lignende kompetencer, og som i dit job har brug for at indregulere store fjernvarmeanlæg. Det anbefales, at du har opnået Fjernvarmens Serviceordnings certifikat.

Eksamen og certifikat
Kurset afsluttes med en ”multiple choice” test med krav om beståelse. Efter bestået kursus kan du blive registreret på Positivlisten for serviceteknikere til store fjernvarmeanlæg. 

Du skal du indsende kursusbevis samt relevante oplysninger til Dansk Fjernvarme (tilmelding@danskfjernvarme.dk) for at blive registreret på Positivlisten. Du giver i forbindelse med registreringen samtykke til, at dine oplysninger må offentliggøres på Dansk Fjernvarmes hjemmeside, herunder dit navn, dit ansættelsessted på beståelsestidspunktet samt tidspunkt og sted for kursusgennemførelse. 

Registreringen gælder i fem år.

Positivlisten

Du kan læse her, hvem der er registreret på Positivlisten for serviceteknikere til store fjernvarmeanlæg.

Personen er registreret under den skole, som personen har bestået kurset på.