Service

Afholdt: Erfa-træf om energimålere 2021

Nyheder, inspiration og erfaringsudveksling – to spændende netværksdage med dine kollegaer i branchen, hvor du får ny inspiration inden for aktuelle temaer og problemstillinger om energimålere. 

ERFA-TRÆFFET BLEV AFHOLDT DEN 31. MAJ - 1. JUNI 2021.

På erfa-træffet lægger vi i høj grad vægt på, at du får mulighed for at erfaringsudveksle, skabe kontakter og netværke med kollegaer, som står i samme problemstillinger som dig.

På baggrund af indlæg fra kompetente indlægsholdere får du mulighed for i grupper eller i plenum at debattere de problemstillinger og/eller løsningsmuligheder, som bliver fremstillet i indlæggene, og sammenholde det med dit daglige arbejde.
 
Erfa-træffet strækker sig over to dage. Selve erfa-træffet afholdes i Fjernvarmens Hus, mens middag og overnatning foregår på Hotel Scandic i Kolding.

Er erfa-træffet noget for dig?
Erfa-træffet er for medlemmer af Dansk Fjernvarme, der arbejder med energimålere og gerne vil have og bidrage til erfaringsudveksling om emnet.

Program dag 1 

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00 

09.30 Velkomst og præsentation
v/ Erik Brender, M&M Consult

09.40 Brug målerdata til energioptimering og fjern den dårlige afkøling 
v/ Jakob Hovgaard Kaiser, Aarhus Kommune 

10.30 Pause 

10.45 Leverandørindlæg fra Brødrene Dahl – ny løsning i markedet 
v/ Lars Gleerup & Jens Hammering, Brødrene Dahl

11.15 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene - i grupper

12.00 Frokost

12.45 Fjernvarme og digitalisering i Danmark 
Dansk fjernvarme er ved at formulere en strategi for digitalisering i fjernvarmen og har bl.a. spurgt medlemmerne til hvilke projekter de har eller er ved at gennemføre. Resultater og perspektiver fra denne undersøgelser vil vi gerne dele og diskutere med jer.
v/ Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme

13.35 Pause

13.45 En anden måde at drifte på 
v/ Svend Müller, Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

14.30 Kaffe og kage

15.00 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper  

16.00 Afrunding 
v/ Erik Brender, M&M Consult

16.30 Tak for i dag – herefter indkvartering på hotellet

18.00 Middag på hotellet

Program dag 2

08.30 Opsamling fra dag 1
v/ Erik Brender, M&M Consult

08.35 Fjernaflæsningsteknologier til dataindsamling – what is hot, what is not
Der findes flere forskellige måder at få fat i data fra dine målere og dette indlæg vil
belyse de mest omtalte teknologier indenfor fjernaflæsning samt deres 
fordele/ulemper.
v/ Jacob Hansen, Kamstrup

09.20 Pause 

09.30 Data-drevne metoder for fremtidens intelligente fjernvarmesystemer
v/ Henrik Madsen, DTU

10.15 Pause

10.30 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper

11.30 Frokost

12.15 Egenkontrol
v/ Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

12.45 Håndtering af egenkontrol i praksis
v/ Evan Stokkebæk, DIN Forsyning

13.45 Kaffe og kage

14.00 Afrunding – og hvad skal vi høre om næste år?
v/ Erik Brender, M&M Consult

14.30 Tak for denne gang

Pris for ophold inkluderer

Pris for ophold inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad på hotellet.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før erfa-træffet starter.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.
Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer. 

Lisbeth Aagard Mountfield

Mødeleder

Lisbeth Aagaard Mountfield

Lisbeth Aagaard Mountfield er uddannelseskonsulent hos Dansk Fjernvarme og arbejder bl.a. med udvikling af kurser og temadage, kvalitetssikring af uddannelser og uddannelsesplanlægning.