Service

Afholdt: Erfa-træf om energimålere 2019

Nyheder, inspiration og erfaringsudveksling – to spændende netværksdage med dine kollegaer i branchen, hvor du får ny inspiration inden for aktuelle temaer og problemstillinger om energimålere.

ERFA-TRÆFFET BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 2.-3 APRIL 2019.

Intro
På erfa-træffet lægger vi i høj grad vægt på, at du får mulighed for at erfaringsudveksle, skabe kontakter og netværke med kollegaer, som står i samme problemstillinger som dig.
På baggrund af indlæg fra kompetente indlægsholdere får du mulighed for i grupper eller i plenum at debattere de problemstillinger og/eller løsningsmuligheder, som bliver fremstillet i indlæggene, og sammenholde det med dit daglige arbejde. Erfa-træffet strækker sig over to dage.

Selve erfa-træffet afholdes i Fjernvarmens Hus, mens middag og overnatning foregår på Hotel Scandic i Kolding. 

Målgruppe
Alle, der arbejder med energimålere og gerne vil have og bidrage til erfaringsudveksling om emnet.

Mødeleder 
Erik Brender, VERDO

Program dag 1

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst og præsentation
v/ Erik Brender, VERDO

09.45 Egenkontrol af fjernvarmemålere
v/ Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

10.10 Driftserfaringer på aflæsningssystemer efter udrulning og garantiperioden er udløbet
v/ Poul B. Schou, Lystrup Fjernvarme

10.35 Pause

10.50 Forbrugsdata og fjernaflæsning
v/ Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

11.15 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt indlæggene – i grupper

12.00 Frokost

12.45 Erfaringer fra A++ projektet i Aarhus
v/ Jacob Hovgaard Kaiser, Aarhus Kommune

13.30 Ledningsnet med puls – renoveringplan 2.0
v/ Kasper Neve, Aars Fjernvarme

14.00 Kort pause

14.15 Produktgennemgang
v/ Mogens Vest Hansen, Diehl

15.00 Kaffe og kage

15.15 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper

16.00 Afrunding
v/ Erik Brender, VERDO

16.30 Tak for i dag – herefter indkvartering på hotellet

18.00 Middag på hotellet

Program dag 2

08.30 Opsamling fra dag 1
v/ Erik Brender, VERDO

08.45 Kold fjernvarme – projekterfaringer fra Silkeborg
Opsætning af målere og anvendelse af driftsdata til optimering og fejlfinding
v/ Jacob Worm, PlanEnergi

09.30  Pause

09.45 Håndtering af storforbrugere/blokcentraler
v/ Brian Kølvig, Rødovre kommunale Fjernvarmeforsyning

10.15 Data til Bygningsstyrelsen – hvad bliver de brugt til?
v/ Bjarne Dalgaard, Bygningsstyrelsen

11.15 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper

12.00  Frokost

12.45 Konkrete eksempler på intelligent anvendelse af data
v/ Steen Schelle Jensen, Kamstrup

13.30 Håndtering af klagesager – læring
v/ Erik Brender, VERDO

14.00 Kaffe og kage

14.15 Afrunding – og hvad skal vi høre om næste år?
v/ Erik Brender, VERDO

14.45 Tak for denne gang

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.