Service

Afholdt: Erfa-træf om energimålere 2019

Nyheder, inspiration og erfaringsudveksling – to spændende netværksdage med dine kollegaer i branchen, hvor du får ny inspiration inden for aktuelle temaer og problemstillinger om energimålere.

ERFA-TRÆFFET BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 2.-3 APRIL 2019.

Intro
På erfa-træffet lægger vi i høj grad vægt på, at du får mulighed for at erfaringsudveksle, skabe kontakter og netværke med kollegaer, som står i samme problemstillinger som dig.
På baggrund af indlæg fra kompetente indlægsholdere får du mulighed for i grupper eller i plenum at debattere de problemstillinger og/eller løsningsmuligheder, som bliver fremstillet i indlæggene, og sammenholde det med dit daglige arbejde. Erfa-træffet strækker sig over to dage.

Selve erfa-træffet afholdes i Fjernvarmens Hus, mens middag og overnatning foregår på Hotel Scandic i Kolding. 

Målgruppe
Alle, der arbejder med energimålere og gerne vil have og bidrage til erfaringsudveksling om emnet.

Mødeleder 
Erik Brender, VERDO

Program dag 1

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst og præsentation
v/ Erik Brender, VERDO

09.45 Egenkontrol af fjernvarmemålere
v/ Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

10.10 Driftserfaringer på aflæsningssystemer efter udrulning og garantiperioden er udløbet
v/ Poul B. Schou, Lystrup Fjernvarme

10.35 Pause

10.50 Forbrugsdata og fjernaflæsning
v/ Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

11.15 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt indlæggene – i grupper

12.00 Frokost

12.45 Erfaringer fra A++ projektet i Aarhus
v/ Jacob Hovgaard Kaiser, Aarhus Kommune

13.30 Ledningsnet med puls – renoveringplan 2.0
v/ Kasper Neve, Aars Fjernvarme

14.00 Kort pause

14.15 Produktgennemgang
v/ Mogens Vest Hansen, Diehl

15.00 Kaffe og kage

15.15 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper

16.00 Afrunding
v/ Erik Brender, VERDO

16.30 Tak for i dag – herefter indkvartering på hotellet

18.00 Middag på hotellet

Program dag 2

08.30 Opsamling fra dag 1
v/ Erik Brender, VERDO

08.45 Kold fjernvarme – projekterfaringer fra Silkeborg
Opsætning af målere og anvendelse af driftsdata til optimering og fejlfinding
v/ Jacob Worm, PlanEnergi

09.30  Pause

09.45 Håndtering af storforbrugere/blokcentraler
v/ Brian Kølvig, Rødovre kommunale Fjernvarmeforsyning

10.15 Data til Bygningsstyrelsen – hvad bliver de brugt til?
v/ Bjarne Dalgaard, Bygningsstyrelsen

11.15 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper

12.00  Frokost

12.45 Konkrete eksempler på intelligent anvendelse af data
v/ Steen Schelle Jensen, Kamstrup

13.30 Håndtering af klagesager – læring
v/ Erik Brender, VERDO

14.00 Kaffe og kage

14.15 Afrunding – og hvad skal vi høre om næste år?
v/ Erik Brender, VERDO

14.45 Tak for denne gang