Service

Afholdt: Erfa-træf om energibesparelser

Nyheder, inspiration og erfaringsudveksling – to spændende dage med netværk med dine kollegaer i branchen, hvor du får ny inspiration inden for aktuelle temaer og problemstillinger om energibesparelser.  

ERFA-TRÆFFET BLEV AFHOLDT DEN 29. APRIL 2019

Årets erfa-træf om energibesparelser bliver en spændende dag med netværk med dine kollegaer i branchen, hvor du får ny inspiration inden for aktuelle temaer og problemstillinger om energibesparelser.

På erfa-træffet lægger vi i høj grad vægt på, at du får mulighed for at erfaringsudveksle, skabe kontakter og netværke med kollegaer, som står i samme problemstillinger som dig.

På baggrund af indlæg fra kompetente indlægsholdere får du mulighed for i grupper eller i plenum at debattere de problemstillinger og/eller løsningsmuligheder, som bliver fremstillet i indlæggene, og sammenholde det med dit daglige arbejde.


Mødeleder
Mette Louise Wätzold Bjørnlund, Dansk Fjernvarme

Målgruppe

Alle, der arbejder med energibesparelser og gerne vil have og bidrage til erfaringsudveksling i emnet.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst og præsentation
v/ Mette Bjørnlund, Dansk Fjernvarme

10.00 Siden sidst – Nyt fra TAG
v/ Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

10.30 Pause

10.45 Nyt fra Energistyrelsen
• Hvad går tiden med i Styrelsen
• Revision af standardværdikataloget
• Observationer fra stikprøve 2017
• Proces for afgørelser ved stikprøver og særkontroller
v/ Rune Andersen, Energistyrelsen

12.00 Frokost
 
12.45 Oplæg med efterfølgende diskussion i plenum:
• Kvalitetssikring, kontrol og audit. Hvad er processen og kvalitetskontrollørens rolle?
• Tilskud til slutbruger og avance til aktøren. Hvordan håndhæves det?
• Grænsen mellem generelle og specifikke projektaftaler. Hvor er grænsen?
v/ ChristiaJensen, Viegand Maagøe

13.45 Omkostningstilsyn og markedsmæssighed: Undgå I har omkostninger, der ikke kan indregnes
v/ Mette Bjørnlund, Dansk Fjernvarme

14.30 Afvikling af aftalen frem mod 2020. De væsentligste udfordringer
Oplæg og dialog
v/ Louise Overvad Jensen, Dansk Fjernvarme  

Herunder dialog over kaffe og kage 
 
15.15 EWII - Markedet fra en aktørs perspektiv
• Nuværende ordning for energibesparelser indtil 2020
• Energibesparelser efter 2020
v/ Martin Vesterbæk, EWII

15.35 SE Rådgivning - Markedet fra en aktørs perspektiv
• Tanker om markedet indtil 31/12 2020
• Energibesparelser kvalitet – eller mangel på samme
• 2020 – og hvad så?
v/Jørgen Due, SE Rådgivning 

15.55 Diskussion i plenum - Markedet

16.30 Tak for i dag

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.