Service

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg

Fjernvarmens serviceordning (FJR-ordningen).

Målgruppe
Medarbejdere, der vejleder forbrugere om optimal drift af brugeranlæggene.

Det forudsættes, at deltagerne har et vist kendskab til varmeanlæg og praktisk/teoretisk viden inden for VVS-området.

Formål
Deltagerne lærer at udføre eftersyn, kontrol og service på fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes vejledninger og særlige tekniske bestemmelser for lokale fjernvarmeværker, samt FjR-ordningens generelle tekniske regelsæt og bestemmelser.

Deltagerne lærer om regler og bestemmelser på området samt at justere og indregulere fjernvarmeanlæg til optimal drift og at udarbejde dokumentation i henhold til kvalitetssikringsordningen.

Indhold
• Eftersyn, kontrol og service
• Parcelhuse og mindre ejendomme
• Dansk Fjernvarmes vejledning om brugerinstallationer
• Tekniske bestemmelser for lokale fjernvarmeselskaber
• FjR-ordningens generelle tekniske regelsæt og bestemmelser

Prøver og certifikater
Kurset kan afsluttes med en prøve for opnåelse af FjR-certifikat til at udføre eftersyn, kontrol og service på fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme under Fjernvarmebranchens Registreringsordning – FjR-ordningen.

Kurset udbydes på tekniske skoler flere steder i landet, bl.a. TECHCOLLEGE i Aalborg.

Se mere på UddannelsesGuiden, hvor både aktuelle datoer og deltagerpris kan ses.

Kurset er et AMU-kursus, og tilmelding skal derfor ske via hjemmesiden www.efteruddannelse.dk.
 Januar 2006 startede den nye VVS-efteruddannelse indenfor fjernvarmeservice. Kurserne udbydes på flere skoler. 

Mere information om Fjernvarmens Serviceordning findes på fjernvarmensserviceordning.dk.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.