Service

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg

Fjernvarmens serviceordning (FJR-ordningen).

Målgruppe
Medarbejdere, der vejleder forbrugere om optimal drift af brugeranlæggene.

Det forudsættes, at deltagerne har et vist kendskab til varmeanlæg og praktisk/teoretisk viden inden for VVS-området.

Formål
Deltagerne lærer at udføre eftersyn, kontrol og service på fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes vejledninger og særlige tekniske bestemmelser for lokale fjernvarmeværker, samt FjR-ordningens generelle tekniske regelsæt og bestemmelser.

Deltagerne lærer om regler og bestemmelser på området samt at justere og indregulere fjernvarmeanlæg til optimal drift og at udarbejde dokumentation i henhold til kvalitetssikringsordningen.

Indhold
• Eftersyn, kontrol og service
• Parcelhuse og mindre ejendomme
• Dansk Fjernvarmes vejledning om brugerinstallationer
• Tekniske bestemmelser for lokale fjernvarmeselskaber
• FjR-ordningens generelle tekniske regelsæt og bestemmelser

Prøver og certifikater
Kurset kan afsluttes med en prøve for opnåelse af FjR-certifikat til at udføre eftersyn, kontrol og service på fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme under Fjernvarmebranchens Registreringsordning – FjR-ordningen.

Kurset udbydes på tekniske skoler flere steder i landet, bl.a. TECHCOLLEGE i Aalborg.

Se mere på UddannelsesGuiden, hvor både aktuelle datoer og deltagerpris kan ses.

Kurset er et AMU-kursus, og tilmelding skal derfor ske via hjemmesiden www.efteruddannelse.dk.
 Januar 2006 startede den nye VVS-efteruddannelse indenfor fjernvarmeservice. Kurserne udbydes på flere skoler. 

Mere information om Fjernvarmens Serviceordning findes på fjernvarmensserviceordning.dk.