Service

Afkøling - lavere returtemperatur

Har du fokus på afkøling – både hos forbrugeren og i eget net? Er energirådgivning en af dine opgaver? Så kom til to effektive dage fyldt med teori, praktiske øvelser og gode erfaringer. Og bliv helt skarp på, hvordan du indregulerer bedst.

Når du deltager i kurset vil du få en grundig teoretisk og praktisk viden. Du vil se eksempler på, hvorledes der kan opnås en lav returtemperatur på fjernvarmenettet.
Der vil være mindre teoretiske opgaver som efterfølgende skal udmøntes i praktiske øvelser.

Kurset har en praktisk tilgang, hvilket betyder, at du får konkrete værktøjer og metoder, så du efter kurset kan udføre indregulering og optimering af varmeanlæg.

På kurset lærer du om

• Grundbegreber som energiforbrug, effekt og måleenheder
• Varmebehov, radiatorstørrelser, afkøling og vandmængder
• Forhold i mindre og større anlæg, bl.a. eksempler fra nye og ældre anlæg, der er præcist indreguleret
• Produktion af varmt brugsvand, herunder normkrav
• Erfaringer om effektbehov til beholdere og vekslere
• Vigtigste komponenter til regulering af varme
• Termostater, mængdebegrænsere, trykregulatorer og måleudstyr
• Begrænsningsventiler og trykdifferensregulatorer
• Praktiske øvelser

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, der har ansvaret for energirådgivning og vejleder forbrugerne, men kurset henvender sig også til dig, der har ansvaret for at optimere flow og tryk i fjernvarmesystemet til gavn for selskabet og forbrugerne.

Der forudsættes ingen speciel uddannelsesbaggrund, såvel uerfarne som erfarne kan få udbytte af kurset.

Program - dag 1

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.00

09.30 Velkomst og præsentation
Hvordan er kurset bygget op, og hvorfor se på lav returtemperatur.
Teori, eksempler og øvelser, samt nogle cases fra Viborg Varme.

10.00 Teori, enheder i relation til afkøling
• Indregulering, hvorfor
• Tekniske formler bag indreguleringen
• Varmetab i bygninger
• Eksempel på tavlen om at omsætte forbrug til effekt.

11.10 8 trin til lavtemperatur

11.30 Beregningsopgaver på tavlen
• Vurdering af varmebehov samt fastlæggelse af indstillinger for de påbyggede ventiler
• Nødvendigt flow og forindstilling

12.00 Frokost

12.45 Typiske fejl i små og mellemstore anlæg

13.00 Gennemgang af eftermiddagens øvelser

13.20 Praktiske øvelser på demotavler og bygning
• Flow og effekt i radiatorer med og uden indreguleringsventiler samt indstilling af pumpe i Fjernvarmens Hus
• Indstilling af udekompensering i direkte og indirekte anlæg, samt fortryk i ekspansionsbeholder
• Pumpeindstilling, blandekreds, og strengreguleringsventil på stigstreng og radiatorkreds
• Gamle villaanlæg – indregulering af avpl

14.30 Kaffe og kage

14.45 Praktiske øvelser forsat

16.00 Opfølgning på eftermiddagens øvelser

16.30 Tak for i dag – herefter indkvartering på hotellet

18.30 Middag på hotellet

Program - dag 2

08.15 Introduktion til dagens program

08.30 Analyser på værket
• Afregningssystemer til motivation af kunder til lavere retur
• Lejeveksler
• Hvordan analyseres data fra målere og hvordan prioriteres kunderne

Beregningsopgave i at prioritere og se effekten af at kunder får lavere retur.

10.45 Opbygning og udstyr til at sikre effektive installationer
• Varmt brugsvandssystemer – forskellige løsninger, der giver lavere retur
• Frese ventiler til overvågning af ledningsnettet
• Fuldborede ventiler i fjernvarmenettet
• Sikre bedre afkøling i ledningsnettet ved optimering af tryk
• Grundfos Igrid


11.15 Praktisk øvelse
• Vurdering af indretning af store bygninger – besøg ved af fjernvarmeinstallation i Fjernvarmens Hus
• Kalkulation af tryktab og valg af pumpe, og både statiske og dynamiske ventiler

12.00 Frokost

12.45 Praktisk øvelse fortsat

14.00 Afslutning og evaluering

14.30 Tak for denne gang
 

Pris for ophold inkluderer

Pris for ophold inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret samt morgenmad på hotellet.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart. 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Underviser

Allan Krantz Jensen

Allan Krantz baggrund som smed, maskinmester og energirådgiver. Allan har mange års varmeanlægserfaring fra bla. Grundfos og Danfoss samt som installatør.

Tom Diget

Underviser

Tom Diget

Tom Diget er ansat som distributionsleder ved Viborg Varme A.m.b.a., hvor han arbejder med optimering og planlægning af distributionen af fjernvarme – lige fra pumperne til radiator og varmtvand, for at skabe fremtidens optimale fjernvarme.