Produktion

Træf om kollektive varmepumper 2023

En dag med erfaringsudveksling og netværk. Få inspiration og tips fra kollegaer i branchen om aktuelle problematikker med kollektive varmepumper.

Kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme

På træffet lægger vi i høj grad vægt på, at du får mulighed for at erfaringsudveksle, skabe kontakter og netværke med kollegaer, som står med samme problemstillinger som dig.

Træffet vil byde på en blanding af oplæg om varmepumpernes rolle og funktion i energisystemerne samt gennemgang af erfaringerne fra andre fjernvarmeselskaber. Du vil også få god mulighed for at drøfte problemstillinger og løsningsmuligheder i løbet af dagene, der vil byde på en afveksling af oplæg og gruppedrøftelser.

På dette års træf kan du blandt andet blive klogere på:

  • Design & udbud - erfaringer fra en rådgiver, et selskab og en leverandør
  • Balancering af energisystemet
  • Muligheder for egenproduktion og vilkår for tilslutning
  • Erfaringer med at optimere og opnå stabil drift på de kollektive varmepumper
  • Samspil med industrien
  • Digitalisering og anvendelse af data i optimeringen af varmeproduktionen.

Træffet strækker sig over to dage. Selve træffet afholdes i Fjernvarmens Hus, mens middag og overnatning foregår på Hotel Scandic i Kolding.

Program

Foreløbigt program. Der tages forbehold for ændringer.

Dag 1:  

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.00.

09.30 Velkomst og præsentation
v/ Alex Fredslund, konsulent, Dansk Fjernvarme

09.40 Perspektiver for varmepumper i fremtiden
v/ Alex Fredslund, konsulent, Dansk Fjernvarme

09.50 Design & Udbud – erfaringer fra en rådgiver
Bjarke Paaske vil fortælle om sine erfaringer med funktionsudbud og kravspecifikationer på luft/vand- og vand/vand-varmepumper og også komme ind på eftervisning af ydelse, virkningsgrad og funktionalitet.
v/ Bjarke Paaske, Bjarke Paaske Rådgivning 

10.20 Pause

10.30 Design & Udbud – erfaringer fra et fjernvarmeværk 
v/ Tonny Dam Jensen, driftsleder, Sdr. Felding Varmeværk

11.15 Design & Udbud - erfaringer fra en leverandør
v/ Kim Gardø Christensen, direktør, FENAGY

11.30 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper
v/ Alex Fredslund, konsulent, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

12.45 Fordele og ulemper ved at anvende kollektive varmepumper i forbindelse med ø-varme
E.ON har driftet mindre kollektive varmepumper i flere år og er i gang med at etablere en 2,5 MW varmepumpe på spildevand i Frederikssund. På den baggrund inkluderes en kollektiv varmepumpe som grundlast i E.ON’s Byvarme-koncept.
v/ Bjørk Paaman Olsen, varmechef, Lau Hansen, projektleder og Camilla Jensen, projektleder, E.ON. Danmark 

13.30 Pause

13.45 Vilkår for tilslutning og muligheder for egenproduktion
Du får en præsentation af måder at blive tilsluttet det kollektive elnet og muligheder for individuelle løsninger bag måleren, f.eks. direkte linjer. Du vil også få en opsummering af nye og kommende ændringer i eltarifferne.
v/ Michael Søgaard Schrøder, økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme

14.30 Kaffe og kage

15.00 Balancering af energisystemet, hvordan bruges varmepumpen op mod elnettet?
Hvilket spændingsniveau/hvilken afregning bør kollektive varmepumper tilsluttes, og hvordan kan en kollektiv varmepumpe indgå i regulerkraftmarkedet - evt. sammen med en elkedel?
v/ Peter G. Andersen, driftschef, Løgumkloster Fjernvarme a.m.b.a.

15.30 Hvordan fungerer systemintegration mellem el og varme – erfaringer fra Esbjerg
v/ Claus A. Nielsen, forretningsudviklingschef, DIN Forsyning

16.00 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper
v/ Alex Fredslund, konsulent, Dansk Fjernvarme

16.40 Afrunding
v/ Alex Fredslund, konsulent, Dansk Fjernvarme

16.45 Tak for i dag – herefter indkvartering på hotellet

18.00 Middag på hotellet 

Dag 2: 

08.30 Opsamling fra dag 1
v/ Alex Fredslund, konsulent, Dansk Fjernvarme

08.35 Erfaringer fra Støvring
Kom og hør om driftserfaringer, økonomi og produktionspriser med afsæt i erfaringerne fra det el-drevne 7,5 MW varmeanlæg, der udgør ca. 60 % af varmeproduktionen i Støvring Kraftvarmeværk.
v/ Claus Haparanda, driftsleder, Støvring Kraftvarmeværk, a.m.b.a.

09.20 Pause

09.30 Samspil med industrien  store varmepumper på overskudsvarme fra datacentre
Fjernvarme Fyn fortæller om deres erfaringer med at samarbejde med Meta-datacenteret i Odense om overskudsvarme. Du kan blandt andet høre om anlægsdata/teknik, drift af anlægget fra 2020 til i dag, forretningsmodellen og forventninger til fremtiden.
v/ Chan Nguyen, specialkonsulent, Fjernvarme Fyn

10.15 Pause

10.30 Erfaringer med opstart og optimering af stabil drift af varmepumper
Hør hvilke væsentlige erfaringer Tønder Fjernvarme har gjort sig med bl.a. drift og vedligeholdsomkostninger, og hvad de ville fokusere på, hvis de skulle investere i en varmepumpe i dag.
v/ Lars Rytter, direktør, Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

11.15 Dialog og erfaringsudveksling med udgangspunkt i indlæggene – i grupper
v/ Alex Fredslund, konsulent, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

12.45 Digitalisering og datadreven drift af kollektive varmepumper
Steen Kramer Jensen giver en indflyvning til digitalisering og datadreven drift, mens Jonathan Refsgaard og Martin Halkjær Kristensen vil dele deres erfaring med at anvende data til optimering af driften af kollektive varmepumper.
v/ Steen Kramer Jensen, projektleder, Dansk Fjernvarme, Jonathan Refsgaard, konsulent, EMD International og Martin Halkjær Kristensen, direktør, Ringkøbing Fjernvarmeværk

13.45 Kaffe og kage

14.15 Afrunding – og hvad skal vi høre om næste år?
v/ Alex Fredslund, konsulent, Dansk Fjernvarme

14.45 Tak for denne gang 

Pris for ophold inkluderer

Pris for ophold inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret og morgenmad på hotellet.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før træffet starter. 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Alex Fredslund

Mødeleder

Alex Fredslund

Alex Fredslund er ansat som konsulent hos Dansk Fjernvarme og beskæftiger sig primært med varmepumper og kraftvarme.