Distribution

Nyhed: Pumper og pumperegulering i fjernvarmesystemer

Få et indblik i centrifugalpumpens funktion, dimensionering og brug i relevante fjernvarmeapplikationer.

Kom og deltag i en dag om pumper i teori og praksis, og bliv klogere på, hvad der er vigtigt for dig at vide om pumpers opbygning, funktion og energiforbrug. Du kan også høre, hvordan du dimensionerer og styrer jeres pumper, så I opnår den bedst mulige performance. 

På kurset vil du få en viden om pumper og pumpedrift, som gør dig i stand til at dimensionere pumper og vurdere, hvorvidt specifikke pumper er optimale for en given fjernvarmeapplikation.

Du vil efter kurset være i stand til at bidrage med kvalificerede input og viden i dialog og sparring med kollegaer, rådgivere og leverandører.

Du vil få demonstreret nogle eksempler på dimensioneringsprogrammer og praktisk anvendelse, og undervisningen vil veksle mellem teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. Nogle øvelser gennemføres på egen medbragte PC (der er ikke særlige krav til programmer).

På kurset lærer du om:
Pumpers design og opbygning
Pumpekurver
Energiberegninger
Pumper i serie og parallel drift
Omdrejningsregulering
Systemkarakteristik
Pumpevalg
Pumpemediers egenskaber og betydning (vand kontra briner, temperaturforhold etc.)
Intelligente pumpeløsninger
Pumpestyring – valg af målested
Hydraulisk balance i distribution
Pumpedimensionering i forhold til hydrauliske betingelser og ledningskarakteristik for fjernvarmenet

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, som:
Ønsker større viden og kendskab til pumper generelt
Har behov for at dimensionere pumper eller behov for vurdering af pumpevalg
Dimensionerer ledningsnet eller arbejder med rørinstallationer og flow for fjernvarmeapplikationer
Har interesse i styring af pumpedrift og optimering af virkningsgrader samt energiforbrug

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.45.

09.15 Velkomst
v/ Lars Krusborg Jakobsen og Christian Bech

09.30 Centrifugalpumpen
Pumpers design og opbygning
Pumpekurver
Driftsformer
v/ Christian Bech

10.30 Pause

10.45 Energiberegninger
System-karakteristik
Pumpevalg
v/ Christian Bech

12.00 Frokost

12.45 Intelligente pumpeløsninger
Pumpestyring – valg af målested
Hydraulisk balance i distribution
v/ Lars Krusborg Jakobsen

14.00 Kaffe og kage

14.15 Pumpedimensionering
Hydrauliske betingelser
Ledningskarakteristik for fjernvarmenet
v/ Lars Krusborg Jakobsen

15.30 Opsamling og afslutning

15.45 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer. 

Underviser

Christian Bech

Christian R. Bech er ansat som Application Engineer i Grundfos DK A/S, hvor han bl.a. arbejder med tryk og temperatur optimeringer i Fjernvarmeanlæg og er ekspert på pumper, pumperegulering og pumpesystemer.

Underviser

Lars Krusborg Jakobsen

Lars Krusborg Jakobsen er Lead Application Manager i District Heating hos Grundfos Holding A/S. Lars arbejder bl.a.  med tryk- og temperaturoptimeringer i fjernvarmedistributionssystemer, herunder integration og styring af pumpestationer.