Produktion

Optimering af solvarmedrift

Kom og lær, hvad du selv kan ændre med optimal styring - og få mere ud af jeres solvarmeanlæg

På dette kursus vil du opnå viden, så du kan optimere driften og styringen af eget solvarmeanlæg. Du får forståelse og indsigt i, hvorfor ydelsen af solvarmeanlæggene varierer en del. Noget skyldes forhold, som ikke lader sig ændre, mens andre kan optimeres gennem en optimal styring af anlæggene.

På kurset lærer du om:
• Solfangeres ydelse og hvordan den kan beregnes
• Hvilke forhold der kan optimere anlæggets ydelse og driftstimer
• En robust styringsmetode

Der vil være en del regnestykker undervejs, bærbar PC med Excel skal medbringes.

Kurset fokuserer på at få mest muligt ud af anlægget, under de givne forhold.

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, der arbejder med drift og styring af et solvarmeanlæg – herunder også leverandører af styringer. Både nuværende og kommende anlægsejere kan have glæde af kurset, og det kan også være aktuelt for anlægsejere som har fået udvidet deres anlæg, så planlægningen af driften er blevet anderledes.

OBS: Vi er interesserede i at få adgang til et par af kursusdeltagernes styringer online – i løbet af kurset.
Det giver mulighed for at vise forskellige opbygninger og styringsprincipper.
Dette skal dog afklares og afprøves med underviseren i god tid inden kursusstart.
Tilmeld dig derfor i god tid og giv os besked, hvis jeres anlæg er et muligt eksempel.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkommen og præsentation

09.30 Solfangeres ydelse
• Testresultater af solfangere og hvordan de anvendes
• Hvordan beregnes anlæggets ydelse
• Regneøvelser

Pause

10.45 Styringsmetode
• Beregnet flow
• Styringsprincipperne
• Start/stop, regulering, fejl mv.

12.00 Frokost

12.45 Styringsmetode fortsat
• Praktiske eksempler via online styringer

Pause

14.15 Driftserfaringer
• Deltagernes egne driftserfaringer
• Strategier i relation til overproduktion i meget solrige perioder

15.15 Afslutning og evaluering

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer. 

Underviser

Benjamin Kjelkvist Larsen

Benjamin Kjelkvist Larsen er senior ingeniør hos Rambøll og specialist indenfor solvarmeanlæg til fjernvarme. Han har deltaget i planlægningen og etableringen af en lang række solvarmeanlæg i Danmark.