Produktion

Optimal prøveudtagning og fugtmåling af brændsel

Få styr på hele processen for fugtmåling af træpiller, halm og flis og bliv skarp på valg af målemetode.

Det kan være udfordrende at måle fugt i brændsler og at udtage en retvisende prøve. Det samme gælder for valg af rette målemetode, hvad enten det drejer sig om stationære målinger som f.eks. tørre/veje-metoden, måling med spyd og online måling med NIR eller mikrobølger. 

På dette kursus går vi derfor i dybden med hele processen for en fugtmåling på både træpiller, halm og flis. Vi ser på de forskellige typer af brændsler, og skaber et overblik over udfordringer de udfordringer, som er ved dem hver især. Her har ikke blot vand, men også f.eks. askeindhold betydning for brændslets kvalitet.

På kurset lærer du
På kurset får du bedre forudsætninger for at foretage så præcise fugtmålinger som muligt. Du får værktøjer til og forståelse af, hvordan du bedst muligt måler fugt, og hvor kilderne til fejl kan være. Derudover får du en indsigt i, hvordan du bedst prøveudtager, og hvilket udstyr du bør vælge i processen for at måle fugt.

Vi begynder med prøveudtagning og hvordan dette foretages bedst muligt. Dernæst ser vi på, hvordan en prøve behandles, hvilket udstyr der bør anvendes, og hvordan udstyret kalibreres korrekt. Vi giver også indsigt i, hvor der kan være måleusikkerheder, som du skal tage højde for. Formålet er at minimere måleusikkerhederne i processen for fugtmåling.

Der indgår følgende praktiske øvelser og værktøjer i kurset:

• Praktiske øvelser omkring prøveudtagning, som illustrerer hvordan du bedst muligt udtager en prøve
• Neddeling af prøve i vores biomasselaboratorium
• Gennemgang af udstyrsmuligheder og hvilke informationer forskelligt udstyr giver, og hvad du bør vælge i processen (foregår i biomasselaboratorium)
• Måleusikkerhed – få Teknologisk Instituttets svar på, hvad vi opererer med i forhold til måleusikkerhed, og hvor præcis en måling kan blive

Kurset afholdes på Teknologisk Institut og deres laboratoriefaciliteter benyttes til de praktiske øvelser.

Er kurset noget for dig
Kurset er for dig, som er ansat i et fjernvarmeselskab og arbejder med fugtmåling både mekanisk og online. Kurset er også for dig, som vejleder og/eller udfører målinger for fjernvarmeselskaber.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.30

09.00 Velkomst og introduktion

09.30 Prøveudtagning + Neddeling: Teori – usikkerhed

10.45 Kaffepause

11.00 Prøveudtagning + Neddeling: Praktiske aspekter og øvelser

12.00 Frokost

12.45 Rundvisning

13.15 Fugt og brændværdi (teori)

13.45 Tørre/veje-metoden

14.00 Kaffepause

14.15 Forskellige metoder til fugtmåling

14.45 Justering / kalibrering / usikkerhed + samlet usikkerhed

15.15 Afrunding / spørgsmål

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Underviser

Henrik Kjeldsen

Henrik Kjeldsen er fysiker og ansat hos Teknologisk Institut. Han har mere end 25 års erfaring med måleteknik, metrologi, dataanalyse og undervisning, herunder bl.a. fugt- og temperaturmåling samt usikkerhedsanalyse. Han er en erfaren formidler og kursusleder med et bredt og indgående kendskab til emnet.

Underviser

Helena Strauss

Helena Strauss er ansat hos Teknologisk Institut. Hun er ansvarlig for analyse af brændsel i biomasselaboratoriet og har stor praktisk erfaring med fugtmålinger.